Tổng hợp bảng mã màu, code màu HTML, CSS, RGB, CMYK

Nội Dung ChínhCác cách xác định mã màuXác định màu theo kết hợp bảng màu RGBXác định màu theo hệ thập lục phân – HEXBảng mã màu HTML, CSS, RGB cơ bản tổng hợp đầy đủ nhấtBảng màu phổ biến, thường dùngBảng màu RGB đầy đủ trong thiết kếRed colorsOrange colorsYellow colorGreen colorsCyan colorsBlue colorsPurple colorsPink … Tiếp tục đọc Tổng hợp bảng mã màu, code màu HTML, CSS, RGB, CMYK


Banner hosting giá rẻ dành cho sinh viên

Màu sắc là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của con người. Vì màu sắc sẽ phản ánh trạng thái cảm xúc của con người. Đối với những ai làm trong lập trình, đồ họa việc nắm vững bảng mã màu và cách lấy mã màu là điều cần thiết. Sau đây, Vietnix sẽ giới thiệu đến bạn đầy đủ và cách lấy mã màu nhanh dành cho các bạn.

Các cách xác định mã màu

Có nhiều cách để xác định mã màu khác nhau, ở bài viết này Vietnix sẽ chia sẻ cho bạn 2 cánh thông dụng nhất đó là kết hợp bảng màu RGB và theo hệ thập lục phân – HEX

Các cách xác định bảng mã màu
Các cách xác định mã màu

Xác định màu theo kết hợp bảng màu RGB

RGB là hệ màu được sử dụng nhiều trong thiết kế vật thể trên màn hình, điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. RGB là cụm từ viết tắt tiếng Anh của cơ chế hệ màu cộng có nghĩa là:

  • R: Red (màu đỏ).
  • G: Green ( màu xanh lá cây).
  • B:  Blue ( màu xanh lam).

Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3) với các giá trị từ 0 đến 255.

Ví dụ: rgb(157,167,3).

Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX

HEX là từ viết tắt của cụm từ “hexadecimal”. Cách viết mã màu bao gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin. Bao gồm số hoặc chữ (theo hệ thập lục phân) và không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường. Các ký tự Latin được chấp nhận là: a, b, c, d, e, f, A, B, C, D, E, F.

Ví dụ: #808080.

Banner Hosting Cao Cấp dành cho SEOer

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB cơ bản tổng hợp đầy đủ nhất

Vietnix sẽ tổng hợp cho bạn bảng mã màu đầy đủ. Bao gồm có mã màu áp dụng cho code HTML, CSS và mã màu RGB, dành cho những nhà thiết kế website, lập trình viên, designer,… Chắc chắn các code màu sẽ rất cần thiết và hỗ trợ nhanh chóng hơn trong công việc. Với bảng mã này, bạn chỉ việc copy mã màu về trực tiếp và sử dụng. 

Màu

HTML / CSS Name

Hex Code (#RRGGBB)

Decimal Code (R,G,B)

 

Black

#000000

(0,0,0)

 

White

#FFFFFF

(255,255,255)

 

Red

#FF0000

(255,0,0)

 

Lime

#00FF00

(0,255,0)

 

Blue

#0000FF

(0,0,255)

 

Yellow

#FFFF00

(255,255,0)

 

Cyan / Aqua

#00FFFF

(0,255,255)

 

Magenta / Fuchsia

#FF00FF

(255,0,255)

 

Silver

#C0C0C0

(192,192,192)

 

Gray

#808080

(128,128,128)

 

Maroon

#800000

(128,0,0)

 

Olive

#808000

(128,128,0)

 

Green

#008000

(0,128,0)

 

Purple

#800080

(128,0,128)

 

Teal

#008080

(0,128,128)

 

Navy

#000080

(0,0,128)

Bảng màu phổ biến, thường dùng

Dưới đây là bảng các màu phổ biến dạn mã HEX-16 được sử dụng phổ biến nhất.

#EEEEEE

#DDDDDD

#CCCCCC

#BBBBBB

#AAAAAA

#999999

#888888

#777777

#666666

#555555

#444444

#333333

#222222

#111111

#000000

#FF0000

#EE0000

#DD0000

#CC0000

#BB0000

#AA0000

#990000

#880000

#770000

#660000

#550000

#440000

#330000

#220000

#110000

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#00CCFF

#00CCCC

#33CC66

#33CC33

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#0033FF

#FF3333

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#00FF00

#00EE00

#00DD00

#00CC00

#00BB00

#00AA00

#009900

#008800

#007700

#006600

#005500

#004400

#003300

#002200

#001100

#0000FF

#0000EE

#0000DD

#0000CC

#0000BB

#0000AA

#000099

#000088

#000077

#000055

#000044

#000022

#000011

Banner Hosting Giá Rẻ dành cho cá nhân

Bảng màu RGB đầy đủ trong thiết kế

Tiếp theo là bảng mã màu RGB tổng hợp theo dải màu chủ đạo.

Red colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code -(R,G,B)

 

lightsalmon

(255,160,122)

 

salmon

(250,128,114)

 

darksalmon

(233,150,122)

 

lightcoral

(240,128,128)

 

indianred

(205,92,92)

 

crimson

(220,20,60)

 

firebrick

(178,34,34)

 

red

(255,0,0)

 

dark red

(139,0,0)

Orange colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

coral

(255,127,80)

 

tomato

(255,99,71)

 

orangered

(255,69,0)

 

gold

(255,215,0)

 

orange

(255,165,0)

 

dark orange

(255,140,0)

Yellow color

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

light yellow

(255,255,224)

 

lemonchiffon

(255,250,205)

 

lightgoldenrodyellow

(250,250,210)

 

papayawhip

(255,239,213)

 

moccasin

(255,228,181)

 

peachpuff

(255,218,185)

 

palegoldenrod

(238,232,170)

 

khaki

(240,230,140)

 

dark khaki

(189,183,107)

 

yellow

(255,255,0)

Green colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

lawngreen

(124,252,0)

 

chartreuse

(127,255,0)

 

limegreen

(50,205,50)

 

lime

(0,255,0)

 

forest green

(34,139,34)

 

green

(0,128,0)

 

dark green

(0,100,0)

 

greenyellow

(173,255,47)

 

yellowgreen

(154,205,50)

 

springgreen

(0,255,127)

 

medium spring green

(0,250,154)

 

light green

(144,238,144)

 

pale green

(152,251,152)

 

dark green

(143,188,143)

 

mediumseagreen

(60,179,113)

 

seagreen

(46,139,87)

 

olive

(128,128,0)

 

darkolivegreen

(85,107,47)

 

olive drab

(107,142,35)

Cyan colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

lightcyan

(224,255,255)

 

cyan

(0,255,255)

 

aqua

(0,255,255)

 

aquamarine

(127,255,212)

 

mediumaquamarine

(102,205,170)

 

paleturquoise

(175,238,238)

 

turquoise

(64,224,208)

 

mediumturquoise

(72,209,204)

 

dark turquoise

(0,206,209)

 

lightseagreen

(32,178,170)

 

cadet blue

(95,158,160)

 

darkcyan

(0,139,139)

 

teal

(0,128,128)

Blue colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

powder blue

(176,224,230)

 

lightblue

(173,216,230)

 

lightskyblue

(135,206,250)

 

skyblue

(135,206,235)

 

deepskyblue

(0,191,255)

 

lightsteelblue

(176,196,222)

 

dodgerblue

(30,144,255)

 

cornflowerblue

(100,149,237)

 

steelblue

(70,130,180)

 

royal blue

(65,105,225)

 

blue

(0,0,255)

 

medium blue

(0,0,205)

 

dark blue

(0,0,139)

 

navy

(0,0,128)

 

midnight blue

(25,25,112)

 

medium slate blue

(123,104,238)

 

slate blue

(106,90,205)

 

darkslateblue

(72,61,139)

Purple colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

lavender

(230,230,250)

 

thistle

(216,191,216)

 

plum

(221,160,221)

 

violet

(238,130,238)

 

orchid

(218,112,214)

 

fuchsia

(255,0,255)

 

magenta

(255,0,255)

 

mediumorchid

(186,85,211)

 

mediumpurple

(147,112,219)

 

blue violet

(138,43,226)

 

darkviolet

(148,0,211)

 

darkorchid

(153,50,204)

 

darkmagenta

(139,0,139)

 

purple

(128,0,128)

 

indigo

(75,0,130)

Pink colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

pink

(255,192,203)

 

light pink

(255,182,193)

 

hotpink

(255,105,180)

 

deep pink

(255,20,147)

 

palevioletred

(219,112,147)

 

mediumvioletred

(199,21,133)

White colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Cod – (R,G,B)

 

white

(255,255,255)

 

snow

(255,250,250)

 

honeydew

(240,255,240)

 

mintcream

(245,255,250)

 

azure

(240,255,255)

 

aliceblue

(240,248,255)

 

ghostwhite

(248,248,255)

 

whitesmoke

(245,245,245)

 

seashell

(255,245,238)

 

beige

(245,245,220)

 

old lace

(253,245,230)

 

floral white

(255,250,240)

 

ivory

(255,255,240)

 

antique white

(250,235,215)

 

linen

(250,240,230)

 

lavenderblush

(255,240,245)

 

mistyrose

(255,228,225)

Gray colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

gainsboro

(220,220,220)

 

lightgray

(211,211,211)

 

silver

(192,192,192)

 

darkgray

(169,169,169)

 

gray

(128,128,128)

 

dimgray

(105,105,105)

 

lightslategray

(119,136,153)

 

slategray

(112,128,144)

 

darkslategray

(47,79,79)

 

black

(0,0,0)

Brown colors

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

cornsilk

(255,248,220)

 

blanchedalmond

(255,235,205)

 

bisque

(255,228,196)

 

navajo white

(255,222,173)

 

wheat

(245,222,179)

 

burlywood

(222,184,135)

 

tan

(210,180,140)

 

rosybrown

(188,143,143)

 

sandy brown

(244,164,96)

 

goldenrod

(218,165,32)

 

peru

(205,133,63)

 

chocolate

(210,105,30)

 

saddle brown

(139,69,19)

 

sienna

(160,82,45)

 

brown

(165,42,42)

 

maroon

(128,0,0)

Bảng màu dùng cho in ấn CMYK

CMYK là bảng mã màu được sử dụng nhiều trong ngành in ấn. CMYK còn có tên gọi khác four-color process” (quy trình bốn màu). Hệ màu CMYK gồm có:

  • C: Cyan (màu lục lam).
  • M: Magenta (màu đỏ tươi hay hồng tươi).
  • Y: Yellow (màu vàng).
  • K: Keyline (màu đen).

Dưới đây là bảng mã màu CMYK thông dụng song song với mã màu RGB vã mã HEX-16 tương ứng.

Colors

C

M

Y

K

R

G

B

HEX-16

1

0

100

100

45

139

0

22

#8B0016

2

0

100

100

25

178

0

31

#B2001F

3

0

100

100

15

197

0

35

#C50023

4

0

100

100

0

223

0

41

#DF0029

5

0

85

70

0

229

70

70

#E54646

6

0

65

50

0

238

124

107

#EE7C6B

7

0

45

30

0

245

168

154

#F5A89A

8

0

20

10

0

252

218

213

#FCDAD5

9

0

90

80

45

142

30

32

#8E1E20

10

0

90

80

25

182

41

43

#B6292B

11

0

90

80

15

200

46

49

#C82E31

12

0

90

80

0

223

53

57

#E33539

13

0

70

65

0

235

113

83

#EB7153

14

0

55

50

0

241

147

115

#F19373

15

0

40

35

0

246

178

151

#F6B297

16

0

20

20

0

252

217

196

#FCD9C4

17

0

60

100

45

148

83

5

#945305

18

0

60

100

25

189

107

9

#BD6B09

19

0

60

100

15

208

119

11

#D0770B

20

0

60

100

0

236

135

14

#EC870E

21

0

50

80

0

240

156

66

#F09C42

22

0

40

60

0

245

177

109

#F5B16D

23

0

25

40

0

250

206

156

#FACE9C

24

0

15

20

0

253

226

202

#FDE2CA

25

0

40

100

45

151

109

0

#976D00

26

0

40

100

25

193

140

0

#C18C00

27

0

40

100

15

213

155

0

#D59B00

28

0

40

100

0

241

175

0

#F1AF00

29

0

30

80

0

243

194

70

#F3C246

30

0

25

60

0

249

204

118

#F9CC76

31

0

15

40

0

252

224

166

#FCE0A6

32

0

10

20

0

254

235

208

#FEEBD0

33

0

0

100

45

156

153

0

#9C9900

34

0

0

100

25

199

195

0

#C7C300

35

0

0

100

15

220

216

0

#DCD800

36

0

0

100

0

249

244

0

#F9F400

37

0

0

80

0

252

245

76

#FCF54C

38

0

0

60

0

254

248

134

#FEF889

39

0

0

40

0

255

250

179

#FFFAB3

40

0

0

25

0

255

251

209

#FFFBD1

41

60

0

100

45

54

117

23

#367517

42

60

0

100

25

72

150

32

#489620

43

60

0

100

15

80

166

37

#50A625

44

60

0

100

0

91

189

43

#5BBD2B

45

50

0

80

0

131

199

93

#83C75D

46

35

0

60

0

175

215

136

#AFD788

47

25

0

40

0

200

226

177

#C8E2B1

48

12

0

20

0

230

241

216

#E6F1D8

49

100

0

90

45

0

98

65

#006241

50

100

0

90

25

0

127

84

#007F54

51

100

0

90

15

0

140

94

#008C5E

52

100

0

90

0

0

160

107

#00A06B

53

80

0

75

0

0

174

114

#00AE72

54

60

0

55

0

103

191

127

#67BF7F

55

45

0

35

0

152

208

185

#98D0B9

56

25

0

20

0

201

228

214

#C9E4D6

57

100

0

40

45

0

103

107

#00676B

58

100

0

40

25

0

132

137

#008489

59

100

0

40

15

0

146

152

#009298

60

100

0

40

0

0

166

173

#00A6AD

61

80

0

30

0

0

178

191

#00B2BF

62

60

0

25

0

110

195

201

#6EC3C9

63

45

0

20

0

153

209

211

#99D1D3

64

25

0

10

0

202

229

232

#CAE5E8

65

100

60

0

45

16

54

103

#103667

66

100

60

0

25

24

71

133

#184785

67

100

60

0

15

27

79

147

#1B4F93

68

100

60

0

0

32

90

167

#205AA7

69

85

50

0

0

66

110

180

#426EB4

70

65

40

0

0

115

136

193

#7388C1

71

50

25

0

0

148

170

214

#94AAD6

72

30

15

0

0

191

202

230

#BFCAE6

73

100

90

0

45

33

21

81

#211551

74

100

90

0

25

45

30

105

#2D1E69

75

100

90

0

15

50

34

117

#322275

76

100

90

0

0

58

40

133

#3A2885

77

85

80

0

0

81

31

144

#511F90

78

75

65

0

0

99

91

162

#635BA2

79

60

55

0

0

130

115

176

#8273B0

80

45

40

0

0

160

149

196

#A095C4

81

80

100

0

45

56

4

75

#38044B

82

80

100

0

25

73

7

97

#490761

83

80

100

0

15

82

9

108

#52096C

84

80

100

0

0

93

12

123

#5D0C7B

85

65

85

0

0

121

55

139

#79378B

86

55

65

0

0

140

99

164

#8C63A4

87

40

50

0

0

170

135

184

#AA87B8

88

25

30

0

0

201

181

212

#C9B5D4

89

40

100

0

45

100

0

75

#64004B

90

40

100

0

25

120

0

98

#780062

91

40

100

0

15

143

0

109

#8F006D

92

40

100

0

0

162

0

124

#A2007C

93

35

80

0

0

143

0

109

#AF4A92

94

25

60

0

0

197

124

172

#C57CAC

95

20

40

0

0

210

166

199

#D2A6C7

96

10

20

0

0

232

211

227

#E8D3E3

97

0

0

0

10

236

236

236

#ECECEC

98

0

0

0

20

215

215

215

#D7D7D7

99

0

0

0

30

194

194

194

#C2C2C2

100

0

0

0

35

183

183

183

#B7B7B7

101

0

0

0

45

160

160

160

#A0A0A0

102

0

0

0

55

137

137

137

#898989

103

0

0

0

65

112

112

112

#707070

104

0

0

0

75

85

85

85

#555555

105

0

0

0

85

54

54

54

#363636

106

0

0

0

100

0

0

0

#000000

Bảng màu CMYK chuẩn làm việc theo nguyên lý chính là hấp thụ ánh sáng. Màu mà bạn nhìn thấy từ phần của ánh sáng không bị hấp thụ. Hiểu đơn giản, CMYK hoạt động trên cơ chế những vật không tự phát ra ánh sáng. Mà chỉ phản xạ lại ánh sáng từ nguồn khác chiếu đến. Thay vì thêm độ sáng để có nhiều màu sắc khác thì CMYK sẽ loại trừ ánh sáng từ ánh sáng gốc là màu trắng. Việc này nhằm mục đích để tạo ra nhiều màu sắc khác.

Hosting Cao Cấp dành cho Web Developer

Phần mềm để lấy mã màu

Color Cop

Color Cop là phần mềm nhận dạng code màu trong ảnh nhanh chóng mà không cần đến Photoshop. 

Khung mã màu của Color Cop có thể chuyển sang các mã màu khác. Bạn chỉ cần bấm vào mã màu và chọn Mode hoặc mã màu cần chuyển. Thì Color Cop sẽ hỗ trợ những mã màu: HTML, Delphi, Powerbuilder, RGB float, RGB, Visual Basic,…

Phần mềm để lấy mã màu Color Cop
Color Cop

Pixie

Pixie là phần mềm của Nattyware, có giao diện dễ sử dụng. Dung lượng của Pixie rất nhẹ, chỉ với 11 KB, và nếu nén zip thì chỉ còn 8,9 KB. Phần mềm này cung cấp cho người dùng các menu bảng mã màu nhanh chóng. Có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà thiết kế hoặc quản trị trang web. Bạn chỉ cần chọn màu vào vùng ảnh cần chụp. Sau đó, phần mềm sẽ báo cho người dùng biết các giá trị màu như HEX, RGB, HTML, CMYK, HSV.

Pixie sẽ hiện mã màu ở vị trí mà bạn rê chuột tới
Pixie sẽ hiện mã màu ở vị trí mà bạn rê chuột tới

Just Color Picker

Just Color Picker hỗ trợ rất tốt trong thiết kế đồ họa, webdesigner. Phần mềm có thể xác định, nhận mã màu nhanh chóng. Và hỗ trợ tới 5 định dạng màu HTML, RGB, HEX, HSB/HSV và HSL. Đồng thời có thể lưu, chỉnh sửa hoặc kết hợp các màu sắc với nhau. 

Just Color Picker
Just Color Picker

Anry Color Picker

Đây là phần mềm lấy mã màu cực nhanh trên hình ảnh màn hình nhanh. Bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột vào một điểm bất kỳ nào đó trên màn hình để nhận được mã màu tại điểm tương ứng. Sau đó, bạn có thể nhấn phím tắt để lưu lại mã màu đó.

Instant Eyedropper Portable

Đây là phần mềm nhận mã màu chuyên nghiệp chuyên dành cho những nhà thiết kế và quản trị website. Với Instant Eyedropper Portable bạn có thể tự động xác định mã màu. Và dán mã màu HTML lên clipboard ở bất kỳ điểm ảnh nào trên màn hình cực kỳ nhanh chóng.

ColorPix

ColorPix được tích hợp kính lúp có thể phóng to màn hình đến 2800%. Nên chỉ cần nhấp chuột vào bất cứ một mã màu nào đó bạn có thể sao chép trực tiếp vào clipboard nhanh chóng.

Eye Dropper

Eye Dropper là một trong những công cụ lấy mã màu chính xác với khả năng xác định mã màu cực nhanh. Phần mềm này cho phép bạn chọn màu từ bất kỳ trang web nào đó hoặc từ bảng chọn màu tiên tiến. Đồng thời, ứng dụng còn hỗ trợ nhận mã màu chuẩn và cực kỳ nhanh chóng.

>> Xem thêm: Top 10 công cụ chọn màu miễn phí cho Designer

Lời kết

Bài viết bên trên đã tổng hợp tất cả bảng mã màu và code màu HTML, CSS, RGB, CMYK đầy đủ nhất. Hy vọng Vietnix đã mang đến bạn những thông tin hữu ích mà bạn đang tìm kiếm!! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Banner Hosting Giá Rẻ tại Vietnix



Thiết kế website

Rate this post

Bình luận