24hViet.net là công ty chuyên nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện về xây dựng và phát triển thương hiệu từ việc lập chiến lược, sáng tạo tên thương hiệu, logo, thiết kế và thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu.

 
 • Gói WEB Siêu Rẻ

 • 500.000đ

  1 NĂM

 • Dung lượng: 500 MB
 • Bandwidth: Unlimit
 • FTP Account: 1
 • MySQL: 1
 • Webmail: 15
 • Miễn phí: bảo hành trọn đời
 
 • Gói Gold

 • 1.000.000đ

  1 NĂM

 • Dung lượng: 3 GB
 • Bandwidth: Unlimit
 • FTP Account: 1
 • MySQL: 1
 • Webmail: 15
 • Miễn phí: bảo hành trọn đời
 
 • Gói Platinum

 • 2.000.000

  1 NĂM

 • Dung lượng: 10 GB
 • Bandwidth: Unlimit
 • FTP Account: 2
 • MySQL: 2
 • Webmail: 40
 • Miễn phí: bảo hành trọn đời
 
 • Gói Tùy Chọn

 • Theo yêu cầu

  1 Năm

 • Dung lượng: Theo yêu cầu
 • Bandwidth: Theo yêu cầu
 • FTP Account: Theo yêu cầu
 • MySQL: Theo yêu cầu
 • Webmail: Theo yêu cầu
 • Miễn phí: bảo hành trọn đời