KIỂM TRA TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký (Không thuế suất) Phí duy trì/năm (Không thuế suất) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu(Chưa bao gồm 10 % VAT) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo(Chưa bao gồm 10 % VAT) Tổng tiền năm đầu(đã bao gồm 10% VAT) Tổng tiền năm tiếp theo(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm
.com Miễn phí đ 239.000 đ 299.000 đ
.net Miễn phí đ 269.000 đ 319.000 đ
.org Miễn phí đ 349.000 đ 349.000 đ
.info Miễn phí đ 379.000 đ 379.000 đ
.biz Miễn phí đ 435.000 đ 435.000 đ