KIỂM TRA TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký (Không thuế suất) Phí duy trì/năm (Không thuế suất) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu(Chưa bao gồm 10 % VAT) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo(Chưa bao gồm 10 % VAT) Tổng tiền năm đầu(đã bao gồm 10% VAT) Tổng tiền năm tiếp theo(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ350.000 đ200.000 đ100.000 đ770.000 đ460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ250.000 đ200.000 đ100.000 đ670.000 đ360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ150.000 đ200.000 đ100.000 đ490.000 đ260.000 đ
.name.vn 30.000 đ30.000 đ20.000 đ20.000 đ82.000 đ52.000 đ
.int.vn 120.000 đ150.000 đ200.000 đ100.000 đ490.000 đ260.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN200.000 đ40.000.000 đ200.000 đ100.000 đ40.420.000 đ40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN200.000 đ10.000.000 đ200.000 đ100.000 đ10.420.000 đ10.110.000 đ
GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm
.com Miễn phí đ239.000 đ299.000 đ
.net Miễn phí đ269.000 đ319.000 đ
.org Miễn phí đ349.000 đ349.000 đ
.info Miễn phí đ379.000 đ379.000 đ
.biz Miễn phí đ435.000 đ435.000 đ