DOM là gì? Tìm hiểu mối quan hệ giữa DOM và JavaScript

Nội Dung ChínhDOM là gì?HTML DOM là gì?Chi tiết về cây cấu trúc trong DOMNode (Nút)hoặc là một đoạn văn bản . Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM Quan hệ giữa các NodeNhiệm vụ DOM trong JavaScriptPhân loại DOM trong JavaScriptThao tác với DOM trong JavaScriptCác thuộc tính và phương thức thường gặpThuộc … Tiếp tục đọc DOM là gì? Tìm hiểu mối quan hệ giữa DOM và JavaScript


DOM là gì? Mối quan hệ giữa DOM và JavaScript như thế nào là thắc mắc của không ít bạn khi bắt đầu tìm hiểu về DOM và ngôn ngữ JavaScript. Để giải quyết vấn đề về mối quan hệ về DOM và JavaScript, bạn cần nắm vững những kiến thức cơ bản. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu và thao tác dễ dàng hơn cùng DOM và JavaScript nhé!

DOM là gì?

DOM có tên gọi tắt là Document Object Model, được dịch là mô hình các đối tượng tài liệu, sử dụng với mục đích truy xuất hoặc thao tác cùng tài liệu HTML và XML trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng như JavaScript, PHP,….

Theo W3C (Tổ chức Web Toàn Cầu – World Wide Web Consortium), tiêu chuẩn kỹ thuật này cần thống nhất để DOM có mô hình nhất định. Tuy nhiên, DOM vẫn hoạt động độc lập và chỉ dựa vào kỹ thuật mô tả để lập trình đối tượng cụ thể.

DOM là gì?
DOM là gì?

Trong đối tượng Document, chúng ta có thể thấy được các thẻ HTML được quản lý chính tại đây. Sắp xếp thứ tự trong đây phân ra thành các nhánh từ HTML, Body và cuối cùng là nhánh Head. Trong Head, ta có thể tìm thấy các thẻ như Style, Title,… Ngược lại, bên trong Body cũng có chứa thẻ bất kỳ nào đó được xem như thành phần HTML. Vậy HTML và DOM có quan hệ tương tác với nhau trong JavaScript.

Banner Hosting Cao Cấp dành cho SEOer

HTML DOM là gì?

HTML DOM có thể hiểu đơn giản là công cụ giúp thao tác thay đổi dữ liệu tài liệu theo đối tượng mô hình. Bên trong 1 tài liệu bao gồm các cấu trúc như: đối tượng, phương thức hoặc thuộc tính được định nghĩa phần tử riêng nhằm mục đích hỗ trợ truy xuất đơn giản hơn mà vẫn đảm bảo cấu trúc. Các phần tử này đều là một đối tượng hoặc chủ sở hữu, phương thức để làm việc cùng thuộc tính các thao tác như: xóa, sửa, thêm, cập nhật.

Ngoài ra, người dùng có thể tùy ý thêm và xóa các phần tử theo mong muốn để đảm bảo nội dung và cấu trúc truy cập web của mình luôn luôn được cập nhật, làm mới.

HTML DOM là gì?
HTML DOM là gì?

Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM

Các yếu tố cấu thành nên cấu trúc của DOM được chia tách thành dạng nhánh cây như sau:

Node (Nút)

Phần tử bên trong DOM được chia tách thành dạng cây, chính vì vậy, mô hình bên trong mỗi thành phần nhỏ được gọi là các Node. Các Node trong đây được chia thành nhiều phân loại khác nhau. Tuy nhiên, lập trình viên cần chú ý đặc biệt hơn ở 3 Node chính: Node gốc, Node phần tử và Node văn bản.

Cụ thể như sau:

  • Node gốc: Là Node chính hay còn gọi là Node HTML tài liệu gốc, thường được sử dụng bởi thẻ .
  • Node phần tử: Dùng để hiển thị cho 1 phần tử HTML riêng.
  • Node văn bản: Hay còn gọi là Node Text, được gọi là những đoạn kí tự bên trong HTML. Khi biểu diễn Node Text thì có thể hoạt động qua tên một trang web </code>, tên đề mục chính <code><br /> <h1></code> hoặc là một đoạn văn bản <code></p> <p></code>.</li> </ul> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="659" alt="Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM" class="wp-image-105194" data-lazy- src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/chi-tiet-ve-cay-cau-truc-trong-dom-1024x659.webp.webp"/><noscript><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="659" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/chi-tiet-ve-cay-cau-truc-trong-dom-1024x659.webp.webp" alt="Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM" class="wp-image-105194" /></noscript><figcaption>Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM</figcaption></figure> <h3 id="quan-he-giua-cac-node" class="ftwp-heading">Quan hệ giữa các Node</h3> <ul> <li>Ở phần đầu tiên là Node gốc (Document).</li> <li>Nếu Node đó không phải là Node gốc, tất cả Node còn lại có thể hiểu là Node cha (Node Parent).</li> <li>Một Node có thể chứa một đến nhiều con trong một Node hoặc có thể rơi vào trạng thái không có con nào trong Node.</li> <li>Những Node cùng trong một Node cha thì được gọi là Node anh em (Siblings).</li> <li>Các Node anh em trong một cha, Node đầu được gọi là con cả, Node cuối cùng được gọi là con út (F irstChild).</li> </ul> <div class="vietnix-banner-item" data-id="84473"> <div class="vietnix-banner-content"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-82167 size-full" style="margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;" alt="Banner Hosting Giá Rẻ dành cho cá nhân" width="970" height="90" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/banner-hosting-gia-re-danh-cho-ca-nhan.gif"/><noscript><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-82167 size-full" style="margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/banner-hosting-gia-re-danh-cho-ca-nhan.gif" alt="Banner Hosting Giá Rẻ dành cho cá nhân" width="970" height="90"/></noscript></div> </div> <h2 id="nhiem-vu-dom-trong-javascript" class="ftwp-heading ftwp-heading">Nhiệm vụ DOM trong JavaScript</h2> <p>Ta có thể tổng hợp 4 nhiệm vụ cơ bản của DOM trong JavaScript như sau:</p> <ol> <li>Truy xuất đến các thẻ HTML được thông qua.</li> <li>Thay đổi thuộc tính của HTML.</li> <li>Thay đổi CSS của HTML.</li> <li>Xóa, sửa, thêm hoặc tạo trên HTML.</li> </ol> <h2 id="phan-loai-dom-trong-javascript" class="ftwp-heading ftwp-heading">Phân loại DOM trong JavaScript</h2> <p>Để xử lý nhanh chóng HTML dễ dàng hơn, JavaScript phân DOM ra thành nhiều phân loại khác nhau, cụ thể:</p> <ul> <li><strong>DOM document: </strong>Các thành phần có trong document và trang web sẽ được lưu trữ tại đây.</li> <li><strong>DOM element:</strong> Nhiệm vụ chủ yếu là truy xuất HTML bằng cách xác định các thuộc tính như: Class, ID hoặc name có trong HTML.</li> <li><strong>DOM HTML:</strong> Hỗ trợ thay đổi nội dung hoặc giá trị thuộc tính trong HTML.</li> <li><strong>DOM CSS: </strong>Các thẻ HTML sẽ được thay đổi định dạng CSS.</li> <li><strong>DOM Event: </strong>Mục đích gán các dữ liệu như <code>onload()</code>, <code>onclick()</code> và các HTML.</li> <li><strong>DOM Listener:</strong> Giúp nghe hiểu sự kiện nào đã tác động vào thẻ HTML.</li> <li><strong>DOM Navigation: </strong>Dùng để thể hiện mối quan hệ cha con có trong HTML và trực tiếp quản lý các thao tác tại đây.</li> <li><strong>DOM Node, Nodelist:</strong> Được sử dụng để thao tác với HTML thông qua đối tượng.</li> </ul> <div class="wp-block-image size-full wp-image-70647"> <figure class="aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="700" alt="Phân loại DOM trong JavaScript" class="wp-image-105201" data-lazy- src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/phan-loai-dom-trong-javascript.webp.webp"/><noscript><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="700" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/phan-loai-dom-trong-javascript.webp.webp" alt="Phân loại DOM trong JavaScript" class="wp-image-105201" /></noscript><figcaption>Phân loại DOM trong JavaScript</figcaption></figure> </div> <div class="vietnix-banner-item" data-id="84474"> <div class="vietnix-banner-content"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-82173 size-full" style="margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;" alt="Hosting Cao Cấp dành cho Web Developer" width="1536" height="300" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/1659022582_998_banner-hosting-cao-cap-danh-cho-web-developer.gif"/><noscript><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-82173 size-full" style="margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/1659022582_998_banner-hosting-cao-cap-danh-cho-web-developer.gif" alt="Hosting Cao Cấp dành cho Web Developer" width="1536" height="300"/></noscript></div> </div> <h2 id="thao-tac-voi-dom-trong-javascript" class="ftwp-heading ftwp-heading">Thao tác với DOM trong JavaScript</h2> <p>Thao tác với DOM trong JavaScript được ví như việc có thể thay đổi thế giới, bởi thông qua DOM bạn có thể thao tác và cập nhật các nội dung tại đây. Mọi thay đổi bạn có thể làm như: định dạng chữ, nội dung, cấu trúc Node, thêm, xóa, sửa,… đều được hỗ trợ. </p> <h3 id="cac-thuoc-tinh-va-phuong-thuc-thuong-gap" class="ftwp-heading ftwp-heading">Các thuộc tính và phương thức thường gặp</h3> <p>Cùng tìm hiểu thuộc tính và phương thức thường gặp để thao tác với DOM dễ dàng hơn:</p> <h4 id="ftoc-heading-10" class="ftwp-heading">Thuộc tính:</h4> <ol> <li><strong>ID:</strong> Là thuộc tính một phần tử nên thường xuyên được dùng truy xuất DOM trực tiếp.</li> <li><strong>ClassName:</strong> Giống như ID, className cũng dùng truy xuất DOM nhưng dùng được trong nhiều phần tử hơn.</li> <li><strong>TagName: </strong>Tên thẻ của HTML.</li> <li><strong>InnerHTML: </strong>Hoàn về mã HTML có trong phần tử hiện tại, chứa tất cả các phần tử bên trong dưới dạng chuỗi ký tự và bao gồm cả phần tử và Node văn bản.</li> <li><strong>OuterHTML: </strong>Hoàn về mã HTML có trong phần tử hiện tại, có thể nói rằng <code>outerHTML = tagName + innerHTML</code>.</li> <li><strong>TextContent:</strong> Trả về mã chuỗi ký tự mà trong đó có chứa nội dung của Node văn bản hiện có.</li> <li><strong>Attributes:</strong> Tập các thuộc tính như ID, Name, Class, Href, Title,…</li> <li><strong>Style: </strong>Tập các định dạng của phần tử hiện tại.</li> <li><strong>Value:</strong> Lấy giá trị của thành phần được chọn thành một biến.</li> </ol> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="682" alt="Thao tác với DOM trong JavaScript" class="wp-image-105205" data-lazy- src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/thao-tac-voi-dom-trong-javascript-1024x682.webp.webp"/><noscript><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="682" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/thao-tac-voi-dom-trong-javascript-1024x682.webp.webp" alt="Thao tác với DOM trong JavaScript" class="wp-image-105205" /></noscript><figcaption>Thao tác với DOM trong JavaScript</figcaption></figure> <h4 id="ftoc-heading-11" class="ftwp-heading">Phương thức:</h4> <ol> <li><strong>GetElementById (ID): </strong>Phương thức truy xuất đến 1 phần tử duy nhất thông qua ID của nó.</li> <li><strong>GetElementsByTagName (Tagname): </strong>Truy xuất đến tất cả các phần tử HTML thông qua name trong thẻ cần tìm.</li> <li><strong>GetElementsByName (Name): </strong>Truy xuất đến tất cả các Node có thuộc tính name cần tìm.</li> <li><strong>GetAttribute (Attribute Name):</strong> Lấy giá trị của thuộc tính.</li> <li><strong>SetAttribute (Attribute Name, value): </strong>Sửa giá trị của thuộc tính.</li> <li><strong>AppendChild (Node): </strong>Dùng khi thêm tạo 1 Node con vào Node hiện tại.</li> <li><strong>RemoveChild (Node): </strong>Xóa 1 Node nào đó khỏi Node hiện tại.</li> </ol> <p>Có thể hiểu theo cách khác, cây cấu trúc của DOM đều chứa các phần tử con của DOM. Dựa vào mối quan hệ tương tác này, ta có thể dễ dàng truy xuất DOM thông qua quan hệ và vị trí phần tử HTML. </p> <p><strong>Các thuộc tính quan hệ dưới đây nhằm biểu diễn sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau của các Node:</strong></p> <ul> <li><strong>ParentNode: </strong>Node cha.</li> <li><strong>ChildNodes:</strong> Các Node con.</li> <li><strong>FirstChild: </strong>Node con đầu tiên.</li> <li><strong>LastChild:</strong> Node con cuối cùng.</li> <li><strong>NextSibling: </strong>Node anh em liền kề sau.</li> <li><strong>PreviousSibling:</strong> Node anh em liền kề trước.</li> </ul> <h3 id="truy-xuat-trong-dom" class="ftwp-heading ftwp-heading">Truy xuất trong DOM</h3> <h4 id="ftoc-heading-13" class="ftwp-heading">Truy xuất gián tiếp</h4> <p>Trong mỗi Node tạo nên cấu trúc cây của DOM có 6 thuộc tính quan hệ nhằm hỗ trợ truy xuất dựa trên vị trí Node một cách gián tiếp:</p> <ol> <li><strong>ParentNode: </strong>Đề cập đến Node cha của Node hiện tại, là Node duy nhất. Do đó, nếu bạn cần tìm nguồn gốc chính của một Node, bạn phải nối các Node lại nhiều lần. Ví dụ: <code>Node.parentNode.parentNode</code>.</li> <li><strong>ChildNodes:</strong> Đề cập đến các Node con ngay lập tức của Node hiện tại và tạo ra một mảng các đối tượng. Lưu ý rằng, các Node con không được phân biệt theo loại Node, vì vậy kết quả mảng trả về có thể chứa nhiều loại Node khác nhau.</li> <li><strong>FirstChild: </strong>Tham chiếu đến Node con đầu tiên của Node hiện tại, tương đương với việc gọi <code>Node.childNodes [0]</code>.</li> <li><strong>LastChild:</strong> Đề cập đến Node con cuối cùng của Node hiện tại, tương đương với việc gọi <code>Node.childNodes [Element.childNodes.length-1]</code>.</li> <li><strong>NextSibling:</strong> Tham chiếu đến một Node anh em kề với Node hiện tại.</li> <li><strong>PreviousSibling:</strong> Tham chiếu đến Node anh em trước đó của Node hiện tại.</li> </ol> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="500" alt="Thao tác với DOM trong JavaScript" class="wp-image-105213" data-lazy- src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/thao-tac-voi-dom-trong-javascript-1.webp.webp"/><noscript><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="500" src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/thao-tac-voi-dom-trong-javascript-1.webp.webp" alt="Thao tác với DOM trong JavaScript" class="wp-image-105213" /></noscript><figcaption>Thao tác với DOM trong JavaScript</figcaption></figure> <h4 id="ftoc-heading-14" class="ftwp-heading">Truy xuất trực tiếp</h4> <p>Khác với truy xuất gián tiếp, việc sử dụng truy xuất trực tiếp sẽ tiết kiệm thời gian, giúp bạn không cần hiểu biết quá rõ về các Node trong DOM. </p> <p><strong>3 phương thức khi truy xuất trực tiếp phù hợp cho bạn lựa chọn bao gồm:</strong></p> <ol> <li><code>document.getElementById(‘id_cần_tìm’)</code>.</li> <li><code>document.getElementsByTagName(‘div’)</code>.</li> <li><code>document.getElementsByName(‘tên_cần_tìm’)</code>.</li> </ol> <h2 id="loi-ket" class="ftwp-heading ftwp-heading">Lời kết</h2> <p>Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn có câu trả lời chính xác cho câu hỏi DOM là gì? và mối quan hệ giữa DOM và JavaScript. Nếu bạn đọc có thêm thông tin bổ ích về DOM muốn chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận bên dưới để Vietnix và mọi người cùng tham khảo. Chúc các bạn thành công!</p> </div> <p><br /> <br /><a href="https://www.24hviet.net/">Thiết kế website</a></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"3480","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"Rate this post","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","title":"DOM l\u00e0 g\u00ec? T\u00ecm hi\u1ec3u m\u1ed1i quan h\u1ec7 gi\u1eefa DOM v\u00e0 JavaScript","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Rate this post</span> </div> </div> </div> <!-- Facebook Comments Plugin for WordPress: http://peadig.com/wordpress-plugins/facebook-comments/ --><h3>Bình luận</h3><div class="fb-comments" data-href="https://www.24hviet.net/dom-la-gi-tim-hieu-moi-quan-he-giua-dom-va-javascript.html" data-numposts="5" data-width="100%" data-colorscheme="light"></div> <div class="box_tags_social"> <div class="row align-items-center"> <div class="col-lg-8"> </div> <div class="col-lg-4 text-lg-right"> <div class="socials-share"> <div id="fb-root" class=" fb_reset"><div style="position: absolute; top: -10000px; width: 0px; height: 0px;"><div></div></div></div> <script async="" defer="" crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.3"></script> <div class="fb-like fb_iframe_widget" data-href="https://www.24hviet.net/dom-la-gi-tim-hieu-moi-quan-he-giua-dom-va-javascript.html" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="action=like&app_id=1984537694924112&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fseoviet.vn%2Fautocad-2018%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=small"><span style="vertical-align: bottom; width: 150px; height: 28px;"></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-4"> <div class="block_ktseo_related block_ktseo_single_related fix" id="fix_widget"> <div class="related-posts"> <div class="related-posts_block"> <h3 class="related-title"><span><i class="fas fa-plus-square"></i> Bài viết liên quan</span></h3> </div> <div class="list_post"> <div class="sh-blog-shortcode style-1"> <div class="row"> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/xu-huong-tro-thanh-freelancer-it-nhung-thong-tin-can-biet.html" title="Xu hướng trở thành Freelancer IT – Những thông tin cần biết" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/freelancer-it.webp.webp-672x372.webp" alt="Xu hướng trở thành Freelancer IT – Những thông tin cần biết" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/xu-huong-tro-thanh-freelancer-it-nhung-thong-tin-can-biet.html" title="Xu hướng trở thành Freelancer IT – Những thông tin cần biết">Xu hướng trở thành Freelancer IT – Những thông tin cần biết</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 27 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/erp-la-gi-loi-ich-cua-he-thong-erp-voi-doanh-nghiep.html" title="ERP là gì? Lợi ích của hệ thống ERP với doanh nghiệp" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/erp-la-gi-1-1024x538.webp.webp-672x372.webp" alt="ERP là gì? Lợi ích của hệ thống ERP với doanh nghiệp" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/erp-la-gi-loi-ich-cua-he-thong-erp-voi-doanh-nghiep.html" title="ERP là gì? Lợi ích của hệ thống ERP với doanh nghiệp">ERP là gì? Lợi ích của hệ thống ERP với doanh nghiệp</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 27 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/billboard-la-gi-tim-hieu-ve-billboard-quang-cao-ngoai-troi.html" title="Billboard là gì? Tìm hiểu về Billboard quảng cáo ngoài trời" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/billboard-la-gi-1.webp.webp-672x372.webp" alt="Billboard là gì? Tìm hiểu về Billboard quảng cáo ngoài trời" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/billboard-la-gi-tim-hieu-ve-billboard-quang-cao-ngoai-troi.html" title="Billboard là gì? Tìm hiểu về Billboard quảng cáo ngoài trời">Billboard là gì? Tìm hiểu về Billboard quảng cáo ngoài trời</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 27 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/gutenberg-la-gi-cach-dung-blocks-editor-o-tren-wordpress.html" title="Gutenberg là gì? Cách dùng Blocks Editor ở trên WordPress" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/Gutenberg-la-gi-1024x720.webp.webp-672x372.webp" alt="Gutenberg là gì? Cách dùng Blocks Editor ở trên WordPress" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/gutenberg-la-gi-cach-dung-blocks-editor-o-tren-wordpress.html" title="Gutenberg là gì? Cách dùng Blocks Editor ở trên WordPress">Gutenberg là gì? Cách dùng Blocks Editor ở trên WordPress</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 27 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cach-huy-lien-ket-tai-khoan-facebook-voi-instagram-don-gian.html" title="Cách huỷ liên kết tài khoản Facebook với Instagram đơn giản" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/uqewqe-1024x683-672x372.png" alt="Cách huỷ liên kết tài khoản Facebook với Instagram đơn giản" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cach-huy-lien-ket-tai-khoan-facebook-voi-instagram-don-gian.html" title="Cách huỷ liên kết tài khoản Facebook với Instagram đơn giản">Cách huỷ liên kết tài khoản Facebook với Instagram đơn giản</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 26 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/kiem-tra-lich-su-ten-mien-chinh-xac-nhat-voi-5-cong-cu-nay.html" title="Kiểm tra lịch sử tên miền chính xác nhất với 5 công cụ này" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-350-672x372.png" alt="Kiểm tra lịch sử tên miền chính xác nhất với 5 công cụ này" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/kiem-tra-lich-su-ten-mien-chinh-xac-nhat-voi-5-cong-cu-nay.html" title="Kiểm tra lịch sử tên miền chính xác nhất với 5 công cụ này">Kiểm tra lịch sử tên miền chính xác nhất với 5 công cụ này</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 26 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-10-cach-tim-y-tuong-content-idea-hieu-qua-nhat.html" title="Top 10 cách tìm ý tưởng Content Idea hiệu quả nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/content-idea-la-gi-1024x539.webp.webp-672x372.webp" alt="Top 10 cách tìm ý tưởng Content Idea hiệu quả nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-10-cach-tim-y-tuong-content-idea-hieu-qua-nhat.html" title="Top 10 cách tìm ý tưởng Content Idea hiệu quả nhất">Top 10 cách tìm ý tưởng Content Idea hiệu quả nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 26 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cach-tao-danh-sach-phat-tren-youtube-nhanh-chong-hieu-qua.html" title="Cách tạo danh sách phát trên Youtube nhanh chóng hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-303-672x372.png" alt="Cách tạo danh sách phát trên Youtube nhanh chóng hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cach-tao-danh-sach-phat-tren-youtube-nhanh-chong-hieu-qua.html" title="Cách tạo danh sách phát trên Youtube nhanh chóng hiệu quả">Cách tạo danh sách phát trên Youtube nhanh chóng hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 26 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cach-xay-dung-hanh-trinh-khach-hang-theo-cong-thuc-5a.html" title="Cách xây dựng hành trình khách hàng theo công thức 5A" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/hanh-trinh-khach-hang-1.webp.webp-672x372.webp" alt="Cách xây dựng hành trình khách hàng theo công thức 5A" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cach-xay-dung-hanh-trinh-khach-hang-theo-cong-thuc-5a.html" title="Cách xây dựng hành trình khách hàng theo công thức 5A">Cách xây dựng hành trình khách hàng theo công thức 5A</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 26 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/trojan-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-va-cach-ngan-chan-trojan.html" title="Trojan là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách ngăn chặn Trojan" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/trojan-la-gi.webp.webp-672x372.webp" alt="Trojan là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách ngăn chặn Trojan" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/trojan-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-va-cach-ngan-chan-trojan.html" title="Trojan là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách ngăn chặn Trojan">Trojan là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách ngăn chặn Trojan</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 26 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/csat-la-gi-vai-tro-cua-csat-voi-doanh-nghiep.html" title="CSAT là gì? Vai trò của CSAT với doanh nghiệp" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/customer-satisfaction-score.webp.webp-672x372.webp" alt="CSAT là gì? Vai trò của CSAT với doanh nghiệp" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/csat-la-gi-vai-tro-cua-csat-voi-doanh-nghiep.html" title="CSAT là gì? Vai trò của CSAT với doanh nghiệp">CSAT là gì? Vai trò của CSAT với doanh nghiệp</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 23 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/ymyl-la-gi-5-phuong-phap-toi-uu-ymyl-seo-hieu-qua-nhat.html" title="YMYL là gì? 5 phương pháp tối ưu YMYL SEO hiệu quả nhất   " > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/ymyl-la-gi-1-1024x683.webp.webp-672x372.webp" alt="YMYL là gì? 5 phương pháp tối ưu YMYL SEO hiệu quả nhất   " class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/ymyl-la-gi-5-phuong-phap-toi-uu-ymyl-seo-hieu-qua-nhat.html" title="YMYL là gì? 5 phương pháp tối ưu YMYL SEO hiệu quả nhất   ">YMYL là gì? 5 phương pháp tối ưu YMYL SEO hiệu quả nhất   </a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 23 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/podcast-la-gi-3-cach-nghe-podcast-tren-ung-dung-dien-thoai.html" title="Podcast là gì? 3 cách nghe Podcast trên ứng dụng điện thoại" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/podcast-la-gi-3-1024x576.webp.webp-672x372.webp" alt="Podcast là gì? 3 cách nghe Podcast trên ứng dụng điện thoại" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/podcast-la-gi-3-cach-nghe-podcast-tren-ung-dung-dien-thoai.html" title="Podcast là gì? 3 cách nghe Podcast trên ứng dụng điện thoại">Podcast là gì? 3 cách nghe Podcast trên ứng dụng điện thoại</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 23 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/external-link-la-gi-cach-toi-uu-external-link-cho-seo-2.html" title="External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/external-link-la-gi.webp.webp-672x372.webp" alt="External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/external-link-la-gi-cach-toi-uu-external-link-cho-seo-2.html" title="External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO">External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 23 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/ngon-ngu-r-la-gi-toan-bo-thong-tin-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" title="Ngôn ngữ R là gì? Toàn bộ thông tin cho người mới bắt đầu" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/ngon-ngu-r-1024x683.webp.webp-672x372.webp" alt="Ngôn ngữ R là gì? Toàn bộ thông tin cho người mới bắt đầu" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/ngon-ngu-r-la-gi-toan-bo-thong-tin-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" title="Ngôn ngữ R là gì? Toàn bộ thông tin cho người mới bắt đầu">Ngôn ngữ R là gì? Toàn bộ thông tin cho người mới bắt đầu</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/tong-hop-20-cach-quang-cao-san-pham-online-va-truyen-thong.html" title="Tổng hợp 20 cách quảng cáo sản phẩm online và truyền thống" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-273-672x372.png" alt="Tổng hợp 20 cách quảng cáo sản phẩm online và truyền thống" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/tong-hop-20-cach-quang-cao-san-pham-online-va-truyen-thong.html" title="Tổng hợp 20 cách quảng cáo sản phẩm online và truyền thống">Tổng hợp 20 cách quảng cáo sản phẩm online và truyền thống</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/external-link-la-gi-cach-toi-uu-external-link-cho-seo.html" title="External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/external-link-la-gi.webp.webp-672x372.webp" alt="External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/external-link-la-gi-cach-toi-uu-external-link-cho-seo.html" title="External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO">External link là gì? Cách tối ưu External link cho SEO</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/content-angle-la-gi-so-sanh-content-angle-va-content-pillar.html" title="Content Angle là gì? So sánh Content Angle và Content Pillar" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/content-angle.webp.webp-672x372.webp" alt="Content Angle là gì? So sánh Content Angle và Content Pillar" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/content-angle-la-gi-so-sanh-content-angle-va-content-pillar.html" title="Content Angle là gì? So sánh Content Angle và Content Pillar">Content Angle là gì? So sánh Content Angle và Content Pillar</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/quicksort-la-gi-trien-khai-thuat-toan-sap-xep-nhanh.html" title="QuickSort là gì? Triển khai thuật toán sắp xếp nhanh" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/Quick-Sort-1.webp.webp-672x372.webp" alt="QuickSort là gì? Triển khai thuật toán sắp xếp nhanh" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/quicksort-la-gi-trien-khai-thuat-toan-sap-xep-nhanh.html" title="QuickSort là gì? Triển khai thuật toán sắp xếp nhanh">QuickSort là gì? Triển khai thuật toán sắp xếp nhanh</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/flutter-la-gi-thong-tin-chi-tiet-ve-flutter.html" title="Flutter là gì? Thông tin chi tiết về Flutter" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/flutter-la-gi-1024x576.webp.webp-672x372.webp" alt="Flutter là gì? Thông tin chi tiết về Flutter" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/flutter-la-gi-thong-tin-chi-tiet-ve-flutter.html" title="Flutter là gì? Thông tin chi tiết về Flutter">Flutter là gì? Thông tin chi tiết về Flutter</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/adfly-la-gi-huong-dan-kiem-tien-bang-adf-ly-hieu-qua.html" title="Adfly là gì? Hướng dẫn kiếm tiền bằng Adf.ly hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-262-672x372.png" alt="Adfly là gì? Hướng dẫn kiếm tiền bằng Adf.ly hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/adfly-la-gi-huong-dan-kiem-tien-bang-adf-ly-hieu-qua.html" title="Adfly là gì? Hướng dẫn kiếm tiền bằng Adf.ly hiệu quả">Adfly là gì? Hướng dẫn kiếm tiền bằng Adf.ly hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/phan-tich-danh-gia-ma-tran-swot-mcdonalds.html" title="Phân tích, đánh giá ma trận SWOT McDonalds" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/cua-hang-mcdonalds-dau-tien-1.webp.webp-672x372.webp" alt="Phân tích, đánh giá ma trận SWOT McDonalds" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/phan-tich-danh-gia-ma-tran-swot-mcdonalds.html" title="Phân tích, đánh giá ma trận SWOT McDonalds">Phân tích, đánh giá ma trận SWOT McDonalds</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/pub-accesstrade-vn-la-gi-5-cach-kiem-tien-tu-accesstrade.html" title="Pub.accesstrade.vn là gì? 5 cách kiếm tiền từ Accesstrade" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/Pubaccesstradevn-la-gi-1024x570.webp.webp-672x372.webp" alt="Pub.accesstrade.vn là gì? 5 cách kiếm tiền từ Accesstrade" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/pub-accesstrade-vn-la-gi-5-cach-kiem-tien-tu-accesstrade.html" title="Pub.accesstrade.vn là gì? 5 cách kiếm tiền từ Accesstrade">Pub.accesstrade.vn là gì? 5 cách kiếm tiền từ Accesstrade</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 22 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/paypal-la-gi-huong-dan-cach-dang-ky-paypal-trong-5-phut.html" title="PayPal là gì? Hướng dẫn cách đăng ký PayPal trong 5 phút" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/paypal-la-gi-1024x738.webp.webp-672x372.webp" alt="PayPal là gì? Hướng dẫn cách đăng ký PayPal trong 5 phút" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/paypal-la-gi-huong-dan-cach-dang-ky-paypal-trong-5-phut.html" title="PayPal là gì? Hướng dẫn cách đăng ký PayPal trong 5 phút">PayPal là gì? Hướng dẫn cách đăng ký PayPal trong 5 phút</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 21 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-10-cuon-sach-content-marketing-hay-nhat-ban-nen-doc.html" title="Top 10 cuốn sách Content Marketing hay nhất bạn nên đọc" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-260-672x372.png" alt="Top 10 cuốn sách Content Marketing hay nhất bạn nên đọc" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-10-cuon-sach-content-marketing-hay-nhat-ban-nen-doc.html" title="Top 10 cuốn sách Content Marketing hay nhất bạn nên đọc">Top 10 cuốn sách Content Marketing hay nhất bạn nên đọc</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 21 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cach-tao-kenh-youtube-tren-dien-thoa-may-tinh-trong-5-phut.html" title="Cách tạo kênh Youtube trên điện thoạ, máy tính trong 5 phút" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/youtube-la-noi-hoc-tap-tot-1024x522.webp.webp-672x372.webp" alt="Cách tạo kênh Youtube trên điện thoạ, máy tính trong 5 phút" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cach-tao-kenh-youtube-tren-dien-thoa-may-tinh-trong-5-phut.html" title="Cách tạo kênh Youtube trên điện thoạ, máy tính trong 5 phút">Cách tạo kênh Youtube trên điện thoạ, máy tính trong 5 phút</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 21 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/diem-danh-13-phan-mem-quan-ly-ban-hang-mien-phi-hieu-qua.html" title="Điểm danh 13 phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/phan-mem-quan-ly-ban-hang.webp.webp-672x372.webp" alt="Điểm danh 13 phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/diem-danh-13-phan-mem-quan-ly-ban-hang-mien-phi-hieu-qua.html" title="Điểm danh 13 phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, hiệu quả">Điểm danh 13 phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 21 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/mo-hinh-c2c-la-gi-nhung-loi-ich-ma-mo-hinh-c2c-mang-lai.html" title="Mô hình C2C là gì? Những lợi ích mà mô hình C2C mang lại" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/mo-hinh-c2c-la-gi.webp.webp-672x372.webp" alt="Mô hình C2C là gì? Những lợi ích mà mô hình C2C mang lại" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/mo-hinh-c2c-la-gi-nhung-loi-ich-ma-mo-hinh-c2c-mang-lai.html" title="Mô hình C2C là gì? Những lợi ích mà mô hình C2C mang lại">Mô hình C2C là gì? Những lợi ích mà mô hình C2C mang lại</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 21 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/test-case-la-gi-5-buoc-giup-ban-tao-test-case-chat-luong.html" title="Test case là gì? 5 bước giúp bạn tạo test case chất lượng" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/testcase-la-gi.webp.webp-672x372.webp" alt="Test case là gì? 5 bước giúp bạn tạo test case chất lượng" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/test-case-la-gi-5-buoc-giup-ban-tao-test-case-chat-luong.html" title="Test case là gì? 5 bước giúp bạn tạo test case chất lượng">Test case là gì? 5 bước giúp bạn tạo test case chất lượng</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 20 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/huong-dan-dang-ky-ten-mien-mien-phi-nhanh-chong-don-gian.html" title="Hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí nhanh chóng, đơn giản" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/ten-mien-mien-phi-la-gi.webp.webp-672x372.webp" alt="Hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí nhanh chóng, đơn giản" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/huong-dan-dang-ky-ten-mien-mien-phi-nhanh-chong-don-gian.html" title="Hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí nhanh chóng, đơn giản">Hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí nhanh chóng, đơn giản</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 20 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/trade-marketing-la-gi-vai-tro-cua-trade-marketing.html" title="Trade marketing là gì? Vai trò của trade marketing" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Trade marketing là gì? Vai trò của trade marketing" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/trade-marketing-la-gi-vai-tro-cua-trade-marketing.html" title="Trade marketing là gì? Vai trò của trade marketing">Trade marketing là gì? Vai trò của trade marketing</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 20 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/unicorn-la-gi-cong-ty-unicorn-tai-viet-nam-la-cong-ty-nao.html" title="Unicorn là gì? Công ty Unicorn tại Việt Nam là công ty nào?" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Unicorn là gì? Công ty Unicorn tại Việt Nam là công ty nào?" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/unicorn-la-gi-cong-ty-unicorn-tai-viet-nam-la-cong-ty-nao.html" title="Unicorn là gì? Công ty Unicorn tại Việt Nam là công ty nào?">Unicorn là gì? Công ty Unicorn tại Việt Nam là công ty nào?</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 19 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-6-phan-mem-okr-chuyen-nghiep-tai-viet-nam-va-quoc-te.html" title="Top 6 phần mềm OKR chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Top 6 phần mềm OKR chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-6-phan-mem-okr-chuyen-nghiep-tai-viet-nam-va-quoc-te.html" title="Top 6 phần mềm OKR chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế">Top 6 phần mềm OKR chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 19 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/google-meet-la-gi-cach-su-dung-google-meet-nhanh-chong.html" title="Google Meet là gì? Cách sử dụng Google Meet nhanh chóng" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Google Meet là gì? Cách sử dụng Google Meet nhanh chóng" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/google-meet-la-gi-cach-su-dung-google-meet-nhanh-chong.html" title="Google Meet là gì? Cách sử dụng Google Meet nhanh chóng">Google Meet là gì? Cách sử dụng Google Meet nhanh chóng</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 19 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/google-classroom-la-gi-cac-tinh-nang-cua-google-classroom.html" title="Google Classroom là gì? Các tính năng của Google Classroom" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Google Classroom là gì? Các tính năng của Google Classroom" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/google-classroom-la-gi-cac-tinh-nang-cua-google-classroom.html" title="Google Classroom là gì? Các tính năng của Google Classroom">Google Classroom là gì? Các tính năng của Google Classroom</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 19 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/ebay-la-gi-huong-dan-mua-hang-tren-ebay.html" title="Ebay là gì? Hướng dẫn mua hàng trên Ebay" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Ebay là gì? Hướng dẫn mua hàng trên Ebay" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/ebay-la-gi-huong-dan-mua-hang-tren-ebay.html" title="Ebay là gì? Hướng dẫn mua hàng trên Ebay">Ebay là gì? Hướng dẫn mua hàng trên Ebay</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 19 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/getresponse-la-gi-tong-quan-chi-tiet-phan-mem-getresponse.html" title="Getresponse là gì? Tổng quan chi tiết phần mềm Getresponse" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Getresponse là gì? Tổng quan chi tiết phần mềm Getresponse" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/getresponse-la-gi-tong-quan-chi-tiet-phan-mem-getresponse.html" title="Getresponse là gì? Tổng quan chi tiết phần mềm Getresponse">Getresponse là gì? Tổng quan chi tiết phần mềm Getresponse</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 18 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/zalo-oa-la-gi-mach-ban-cach-su-dung-zalo-oa-hieu-qua.html" title="Zalo OA là gì? Mách bạn cách sử dụng Zalo OA hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-218-672x372.png" alt="Zalo OA là gì? Mách bạn cách sử dụng Zalo OA hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/zalo-oa-la-gi-mach-ban-cach-su-dung-zalo-oa-hieu-qua.html" title="Zalo OA là gì? Mách bạn cách sử dụng Zalo OA hiệu quả">Zalo OA là gì? Mách bạn cách sử dụng Zalo OA hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 17 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/dropbox-la-gi-cach-tao-tai-khoan-dropbox-don-gian-nhat.html" title="Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản Dropbox đơn giản nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/04/dropbox-la-gi-0-672x372.jpg" alt="Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản Dropbox đơn giản nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/dropbox-la-gi-cach-tao-tai-khoan-dropbox-don-gian-nhat.html" title="Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản Dropbox đơn giản nhất">Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản Dropbox đơn giản nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 17 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/content-marketing-la-gi-vai-tro-cua-content-marketing.html" title="Content Marketing là gì? Vai trò của Content Marketing" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Content Marketing là gì? Vai trò của Content Marketing" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/content-marketing-la-gi-vai-tro-cua-content-marketing.html" title="Content Marketing là gì? Vai trò của Content Marketing">Content Marketing là gì? Vai trò của Content Marketing</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 17 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/bo-nhan-dien-thuong-hieu-la-gi-nhung-yeu-to-can-luu-y.html" title="Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Những yếu tố cần lưu ý" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Những yếu tố cần lưu ý" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/bo-nhan-dien-thuong-hieu-la-gi-nhung-yeu-to-can-luu-y.html" title="Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Những yếu tố cần lưu ý">Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Những yếu tố cần lưu ý</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 16 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/lam-video-quang-cao-voi-10-website-va-ung-dung-mien-phi.html" title="Làm video quảng cáo với 10 website và ứng dụng miễn phí" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Làm video quảng cáo với 10 website và ứng dụng miễn phí" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/lam-video-quang-cao-voi-10-website-va-ung-dung-mien-phi.html" title="Làm video quảng cáo với 10 website và ứng dụng miễn phí">Làm video quảng cáo với 10 website và ứng dụng miễn phí</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 16 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/5-buoc-xay-dung-chien-luoc-san-pham-hieu-qua-nhat-hien-nay.html" title="5 bước xây dựng chiến lược sản phẩm hiệu quả nhất hiện nay" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="5 bước xây dựng chiến lược sản phẩm hiệu quả nhất hiện nay" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/5-buoc-xay-dung-chien-luoc-san-pham-hieu-qua-nhat-hien-nay.html" title="5 bước xây dựng chiến lược sản phẩm hiệu quả nhất hiện nay">5 bước xây dựng chiến lược sản phẩm hiệu quả nhất hiện nay</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 16 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/10-phan-mem-ban-hang-facebook-duoc-tin-dung-nhat-hien-nay.html" title="10 phần mềm bán hàng Facebook được tin dùng nhất hiện nay" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/Chatfuel-672x372.png" alt="10 phần mềm bán hàng Facebook được tin dùng nhất hiện nay" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/10-phan-mem-ban-hang-facebook-duoc-tin-dung-nhat-hien-nay.html" title="10 phần mềm bán hàng Facebook được tin dùng nhất hiện nay">10 phần mềm bán hàng Facebook được tin dùng nhất hiện nay</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 16 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/design-pattern-la-gi-tai-sao-nen-su-dung-design-pattern.html" title="Design Pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design Pattern?" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Design Pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design Pattern?" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/design-pattern-la-gi-tai-sao-nen-su-dung-design-pattern.html" title="Design Pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design Pattern?">Design Pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design Pattern?</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-5-nha-cung-cap-dung-thu-hosting-tot-nhat-hien-nay.html" title="Top 5 nhà cung cấp dùng thử hosting tốt nhất hiện nay" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Top 5 nhà cung cấp dùng thử hosting tốt nhất hiện nay" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-5-nha-cung-cap-dung-thu-hosting-tot-nhat-hien-nay.html" title="Top 5 nhà cung cấp dùng thử hosting tốt nhất hiện nay">Top 5 nhà cung cấp dùng thử hosting tốt nhất hiện nay</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/internal-link-la-gi-tai-sao-internal-link-lai-quan-trong.html" title="Internal link là gì? Tại sao Internal link lại quan trọng?" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-176-672x372.png" alt="Internal link là gì? Tại sao Internal link lại quan trọng?" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/internal-link-la-gi-tai-sao-internal-link-lai-quan-trong.html" title="Internal link là gì? Tại sao Internal link lại quan trọng?">Internal link là gì? Tại sao Internal link lại quan trọng?</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/database-la-gi-vai-tro-va-tam-quan-trong-cua-database.html" title="Database là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Database" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Database là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Database" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/database-la-gi-vai-tro-va-tam-quan-trong-cua-database.html" title="Database là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Database">Database là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Database</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/nosql-la-gi-cac-thong-tin-ve-co-so-du-lieu-nosql.html" title="NoSQL là gì? Các thông tin về cơ sở dữ liệu NoSQL" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="NoSQL là gì? Các thông tin về cơ sở dữ liệu NoSQL" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/nosql-la-gi-cac-thong-tin-ve-co-so-du-lieu-nosql.html" title="NoSQL là gì? Các thông tin về cơ sở dữ liệu NoSQL">NoSQL là gì? Các thông tin về cơ sở dữ liệu NoSQL</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/regex-la-gi-tat-tan-tat-kien-thuc-ve-regular-expression.html" title="Regex là gì? Tất tần tật kiến thức về Regular Expression" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Regex là gì? Tất tần tật kiến thức về Regular Expression" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/regex-la-gi-tat-tan-tat-kien-thuc-ve-regular-expression.html" title="Regex là gì? Tất tần tật kiến thức về Regular Expression">Regex là gì? Tất tần tật kiến thức về Regular Expression</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/lifetime-hosting-la-gi-top-3-nha-cung-cap-lifetime-hosting.html" title="Lifetime Hosting là gì? Top 3 nhà cung cấp Lifetime Hosting" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Lifetime Hosting là gì? Top 3 nhà cung cấp Lifetime Hosting" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/lifetime-hosting-la-gi-top-3-nha-cung-cap-lifetime-hosting.html" title="Lifetime Hosting là gì? Top 3 nhà cung cấp Lifetime Hosting">Lifetime Hosting là gì? Top 3 nhà cung cấp Lifetime Hosting</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 15 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-6-website-xoa-phong-online-don-gian-de-su-dung-nhat.html" title="Top 6 website xóa phông online đơn giản, dễ sử dụng nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Top 6 website xóa phông online đơn giản, dễ sử dụng nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-6-website-xoa-phong-online-don-gian-de-su-dung-nhat.html" title="Top 6 website xóa phông online đơn giản, dễ sử dụng nhất">Top 6 website xóa phông online đơn giản, dễ sử dụng nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 14 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/design-thinking-la-gi-5-buoc-cua-quy-trinh-design-thinking.html" title="Design Thinking là gì? 5 bước của quy trình Design Thinking" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-171-672x372.png" alt="Design Thinking là gì? 5 bước của quy trình Design Thinking" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/design-thinking-la-gi-5-buoc-cua-quy-trinh-design-thinking.html" title="Design Thinking là gì? 5 bước của quy trình Design Thinking">Design Thinking là gì? 5 bước của quy trình Design Thinking</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 14 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/chien-luoc-stp-la-gi-vai-tro-cua-stp-trong-marketing-la-gi.html" title="Chiến lược STP là gì? Vai trò của STP trong Marketing là gì?" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Chiến lược STP là gì? Vai trò của STP trong Marketing là gì?" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/chien-luoc-stp-la-gi-vai-tro-cua-stp-trong-marketing-la-gi.html" title="Chiến lược STP là gì? Vai trò của STP trong Marketing là gì?">Chiến lược STP là gì? Vai trò của STP trong Marketing là gì?</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 14 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/facebook-ads-la-gi-cach-de-chay-quang-cao-fabook-ra-don.html" title="Facebook Ads là gì? Cách để chạy quàng cáo Fabook ra đơn" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-151-672x372.png" alt="Facebook Ads là gì? Cách để chạy quàng cáo Fabook ra đơn" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/facebook-ads-la-gi-cach-de-chay-quang-cao-fabook-ra-don.html" title="Facebook Ads là gì? Cách để chạy quàng cáo Fabook ra đơn">Facebook Ads là gì? Cách để chạy quàng cáo Fabook ra đơn</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 14 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/data-science-la-gi-to-chat-cua-data-science-chuyen-nghiep.html" title="Data Science là gì? Tố chất của Data Science chuyên nghiệp" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Data Science là gì? Tố chất của Data Science chuyên nghiệp" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/data-science-la-gi-to-chat-cua-data-science-chuyen-nghiep.html" title="Data Science là gì? Tố chất của Data Science chuyên nghiệp">Data Science là gì? Tố chất của Data Science chuyên nghiệp</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 14 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/typescript-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-typescript.html" title="TypeScript là gì? Ưu và nhược điểm của TypeScript" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="TypeScript là gì? Ưu và nhược điểm của TypeScript" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/typescript-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-typescript.html" title="TypeScript là gì? Ưu và nhược điểm của TypeScript">TypeScript là gì? Ưu và nhược điểm của TypeScript</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 14 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/khai-niem-day-bit-la-gi-may-tinh-su-dung-day-bit-de-lam-gi.html" title="Khái niệm dãy bit là gì? Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Khái niệm dãy bit là gì? Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/khai-niem-day-bit-la-gi-may-tinh-su-dung-day-bit-de-lam-gi.html" title="Khái niệm dãy bit là gì? Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?">Khái niệm dãy bit là gì? Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 13 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/vpn-la-gi-danh-sach-cac-giao-thuc-thuong-dung-trong-vpn.html" title="VPN là gì? Danh sách các giao thức thường dùng trong VPN" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="VPN là gì? Danh sách các giao thức thường dùng trong VPN" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/vpn-la-gi-danh-sach-cac-giao-thuc-thuong-dung-trong-vpn.html" title="VPN là gì? Danh sách các giao thức thường dùng trong VPN">VPN là gì? Danh sách các giao thức thường dùng trong VPN</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 13 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/khach-hang-tiem-nang-la-gi-3-buoc-xac-dinh-khach-tiem-nang.html" title="Khách hàng tiềm năng là gì? 3 bước xác định khách tiềm năng" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Khách hàng tiềm năng là gì? 3 bước xác định khách tiềm năng" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/khach-hang-tiem-nang-la-gi-3-buoc-xac-dinh-khach-tiem-nang.html" title="Khách hàng tiềm năng là gì? 3 bước xác định khách tiềm năng">Khách hàng tiềm năng là gì? 3 bước xác định khách tiềm năng</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 13 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/objective-c-la-gi-nen-chon-ngon-ngu-objective-c-hay-swift.html" title="Objective-C là gì? Nên chọn ngôn ngữ Objective-C hay Swift" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Objective-C là gì? Nên chọn ngôn ngữ Objective-C hay Swift" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/objective-c-la-gi-nen-chon-ngon-ngu-objective-c-hay-swift.html" title="Objective-C là gì? Nên chọn ngôn ngữ Objective-C hay Swift">Objective-C là gì? Nên chọn ngôn ngữ Objective-C hay Swift</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 13 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/ke-hoach-marketing-la-gi-7-buoc-lap-plan-marketing-hieu-qua.html" title="Kế hoạch Marketing là gì? 7 bước lập plan marketing hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-124-672x372.png" alt="Kế hoạch Marketing là gì? 7 bước lập plan marketing hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/ke-hoach-marketing-la-gi-7-buoc-lap-plan-marketing-hieu-qua.html" title="Kế hoạch Marketing là gì? 7 bước lập plan marketing hiệu quả">Kế hoạch Marketing là gì? 7 bước lập plan marketing hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 13 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/quang-cao-ppc-la-gi-toan-bo-thong-tin-ve-quang-cao-ppc.html" title="Quảng cáo PPC là gì? Toàn bộ thông tin về quảng cáo PPC" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Quảng cáo PPC là gì? Toàn bộ thông tin về quảng cáo PPC" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/quang-cao-ppc-la-gi-toan-bo-thong-tin-ve-quang-cao-ppc.html" title="Quảng cáo PPC là gì? Toàn bộ thông tin về quảng cáo PPC">Quảng cáo PPC là gì? Toàn bộ thông tin về quảng cáo PPC</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 13 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/branding-la-gi-tong-quan-ve-xay-dung-chien-luoc-thuong-hieu.html" title="Branding là gì? Tổng quan về xây dựng chiến lược thương hiệu" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-117-672x372.png" alt="Branding là gì? Tổng quan về xây dựng chiến lược thương hiệu" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/branding-la-gi-tong-quan-ve-xay-dung-chien-luoc-thuong-hieu.html" title="Branding là gì? Tổng quan về xây dựng chiến lược thương hiệu">Branding là gì? Tổng quan về xây dựng chiến lược thương hiệu</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 12 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/word-of-mouth-la-gi-6-hinh-thuc-word-of-mouth-pho-bien.html" title="Word of Mouth là gì? 6 hình thức Word of Mouth phổ biến" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/hinh-thuc-word-of-mouth-pho-bien-1-672x372.png" alt="Word of Mouth là gì? 6 hình thức Word of Mouth phổ biến" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/word-of-mouth-la-gi-6-hinh-thuc-word-of-mouth-pho-bien.html" title="Word of Mouth là gì? 6 hình thức Word of Mouth phổ biến">Word of Mouth là gì? 6 hình thức Word of Mouth phổ biến</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 12 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/javafx-la-gi-tim-hieu-tu-a-z-ngon-ngu-lap-trinh-javafx.html" title="JavaFX là gì? Tìm hiểu từ A – Z ngôn ngữ lập trình JavaFX" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="JavaFX là gì? Tìm hiểu từ A – Z ngôn ngữ lập trình JavaFX" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/javafx-la-gi-tim-hieu-tu-a-z-ngon-ngu-lap-trinh-javafx.html" title="JavaFX là gì? Tìm hiểu từ A – Z ngôn ngữ lập trình JavaFX">JavaFX là gì? Tìm hiểu từ A – Z ngôn ngữ lập trình JavaFX</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 12 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/diem-danh-top-12-nha-tai-tro-su-kien-cho-sinh-vien.html" title="Điểm danh top 12 nhà tài trợ sự kiện cho sinh viên" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Điểm danh top 12 nhà tài trợ sự kiện cho sinh viên" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/diem-danh-top-12-nha-tai-tro-su-kien-cho-sinh-vien.html" title="Điểm danh top 12 nhà tài trợ sự kiện cho sinh viên">Điểm danh top 12 nhà tài trợ sự kiện cho sinh viên</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 12 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/hacker-mu-trang-la-gi-cong-viec-cua-mot-hacker-mu-trang.html" title="Hacker mũ trắng là gì? Công việc của một hacker mủ trắng" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/hacker-mu-trang-la-gi-672x372.png" alt="Hacker mũ trắng là gì? Công việc của một hacker mủ trắng" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/hacker-mu-trang-la-gi-cong-viec-cua-mot-hacker-mu-trang.html" title="Hacker mũ trắng là gì? Công việc của một hacker mủ trắng">Hacker mũ trắng là gì? Công việc của một hacker mủ trắng</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 12 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/wifi-marketing-la-gi-toan-bo-thong-tin-ve-wifi-marketing.html" title="Wifi Marketing là gì? Toàn bộ thông tin về WiFi marketing" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Wifi Marketing là gì? Toàn bộ thông tin về WiFi marketing" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/wifi-marketing-la-gi-toan-bo-thong-tin-ve-wifi-marketing.html" title="Wifi Marketing là gì? Toàn bộ thông tin về WiFi marketing">Wifi Marketing là gì? Toàn bộ thông tin về WiFi marketing</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 12 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/to-chuc-su-kien-la-gi-9-buoc-to-chuc-su-kien-chuyen-nghiep.html" title="Tổ chức sự kiện là gì? 9 bước tổ chức sự kiện chuyên nghiệp" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Tổ chức sự kiện là gì? 9 bước tổ chức sự kiện chuyên nghiệp" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/to-chuc-su-kien-la-gi-9-buoc-to-chuc-su-kien-chuyen-nghiep.html" title="Tổ chức sự kiện là gì? 9 bước tổ chức sự kiện chuyên nghiệp">Tổ chức sự kiện là gì? 9 bước tổ chức sự kiện chuyên nghiệp</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 10 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/shopbase-la-gi-6-tinh-nang-noi-bat-tren-shopbase.html" title="Shopbase là gì? 6 tính năng nổi bật trên Shopbase" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Shopbase là gì? 6 tính năng nổi bật trên Shopbase" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/shopbase-la-gi-6-tinh-nang-noi-bat-tren-shopbase.html" title="Shopbase là gì? 6 tính năng nổi bật trên Shopbase">Shopbase là gì? 6 tính năng nổi bật trên Shopbase</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 10 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-5-phan-mem-auto-click-tot-nhat-hien-nay.html" title="Top 5 phần mềm Auto Click tốt nhất hiện nay" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Top 5 phần mềm Auto Click tốt nhất hiện nay" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-5-phan-mem-auto-click-tot-nhat-hien-nay.html" title="Top 5 phần mềm Auto Click tốt nhất hiện nay">Top 5 phần mềm Auto Click tốt nhất hiện nay</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/fiverr-la-gi-14-cach-kiem-tien-tren-fiverr-hieu-qua-2.html" title="Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/fiverr-la-gi-14-cach-kiem-tien-tren-fiverr-hieu-qua-2.html" title="Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả">Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/rdp-la-gi-huong-dan-cach-remote-desktop-tren-windows-10.html" title="RDP là gì? Hướng dẫn cách Remote Desktop trên Windows 10" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/dac-diem-cua-remote-desktop-protocol-672x372.gif" alt="RDP là gì? Hướng dẫn cách Remote Desktop trên Windows 10" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/rdp-la-gi-huong-dan-cach-remote-desktop-tren-windows-10.html" title="RDP là gì? Hướng dẫn cách Remote Desktop trên Windows 10">RDP là gì? Hướng dẫn cách Remote Desktop trên Windows 10</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/search-intent-la-gi-vai-tro-cua-y-dinh-tim-kiem-trong-seo.html" title="Search Intent là gì? Vai trò của ý định tìm kiếm trong SEO" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-547-672x372.png" alt="Search Intent là gì? Vai trò của ý định tìm kiếm trong SEO" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/search-intent-la-gi-vai-tro-cua-y-dinh-tim-kiem-trong-seo.html" title="Search Intent là gì? Vai trò của ý định tìm kiếm trong SEO">Search Intent là gì? Vai trò của ý định tìm kiếm trong SEO</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cong-thuc-pas-la-gi-3-cach-ap-dung-cong-thuc-pas-hieu-qua.html" title="Công thức PAS là gì? 3 cách áp dụng công thức PAS hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Công thức PAS là gì? 3 cách áp dụng công thức PAS hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cong-thuc-pas-la-gi-3-cach-ap-dung-cong-thuc-pas-hieu-qua.html" title="Công thức PAS là gì? 3 cách áp dụng công thức PAS hiệu quả">Công thức PAS là gì? 3 cách áp dụng công thức PAS hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/google-discovery-ads-la-gi-10-buoc-tao-google-discovery-ads.html" title="Google Discovery Ads là gì? 10 bước tạo Google Discovery Ads" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Google Discovery Ads là gì? 10 bước tạo Google Discovery Ads" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/google-discovery-ads-la-gi-10-buoc-tao-google-discovery-ads.html" title="Google Discovery Ads là gì? 10 bước tạo Google Discovery Ads">Google Discovery Ads là gì? 10 bước tạo Google Discovery Ads</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/fiverr-la-gi-14-cach-kiem-tien-tren-fiverr-hieu-qua.html" title="Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/fiverr-la-gi-14-cach-kiem-tien-tren-fiverr-hieu-qua.html" title="Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả">Fiverr là gì? 14 cách kiếm tiền trên Fiverr hiệu quả</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 9 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/huong-dan-cach-dat-quang-cao-google-adsense-nhanh-chong.html" title="Hướng dẫn cách đặt quảng cáo Google Adsense nhanh chóng" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Hướng dẫn cách đặt quảng cáo Google Adsense nhanh chóng" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/huong-dan-cach-dat-quang-cao-google-adsense-nhanh-chong.html" title="Hướng dẫn cách đặt quảng cáo Google Adsense nhanh chóng">Hướng dẫn cách đặt quảng cáo Google Adsense nhanh chóng</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 8 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/seo-powersuite-la-gi-4-cong-cu-noi-bat-cua-seo-powersuite.html" title="SEO PowerSuite là gì? 4 công cụ nổi bật của SEO PowerSuite" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="SEO PowerSuite là gì? 4 công cụ nổi bật của SEO PowerSuite" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/seo-powersuite-la-gi-4-cong-cu-noi-bat-cua-seo-powersuite.html" title="SEO PowerSuite là gì? 4 công cụ nổi bật của SEO PowerSuite">SEO PowerSuite là gì? 4 công cụ nổi bật của SEO PowerSuite</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 8 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/visual-content-la-gi-7-dang-visual-content-pho-bien-nhat.html" title="Visual Content là gì? 7 dạng Visual Content phổ biến nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Visual Content là gì? 7 dạng Visual Content phổ biến nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/visual-content-la-gi-7-dang-visual-content-pho-bien-nhat.html" title="Visual Content là gì? 7 dạng Visual Content phổ biến nhất">Visual Content là gì? 7 dạng Visual Content phổ biến nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 8 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/the-meta-keywords-la-gi-tim-hieu-meta-keywords-trong-seo.html" title="Thẻ Meta Keywords là gì? Tìm hiểu Meta Keywords trong SEO" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Thẻ Meta Keywords là gì? Tìm hiểu Meta Keywords trong SEO" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/the-meta-keywords-la-gi-tim-hieu-meta-keywords-trong-seo.html" title="Thẻ Meta Keywords là gì? Tìm hiểu Meta Keywords trong SEO">Thẻ Meta Keywords là gì? Tìm hiểu Meta Keywords trong SEO</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 8 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cach-khang-tai-khoan-quang-cao-bi-vo-hieu-hoa-thanh-cong.html" title="Cách kháng tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa thành công" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Cách kháng tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa thành công" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cach-khang-tai-khoan-quang-cao-bi-vo-hieu-hoa-thanh-cong.html" title="Cách kháng tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa thành công">Cách kháng tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa thành công</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 8 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/creative-content-la-gi-creative-content-can-biet-ky-nang-gi.html" title="Creative Content là gì? Creative Content cần biết kỹ năng gì" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Creative Content là gì? Creative Content cần biết kỹ năng gì" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/creative-content-la-gi-creative-content-can-biet-ky-nang-gi.html" title="Creative Content là gì? Creative Content cần biết kỹ năng gì">Creative Content là gì? Creative Content cần biết kỹ năng gì</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 8 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/sidebar-la-gi-huong-dan-cai-dat-sidebar-hieu-qua-nhat.html" title="Sidebar là gì? Hướng dẫn cài đặt Sidebar hiệu quả nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Sidebar là gì? Hướng dẫn cài đặt Sidebar hiệu quả nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/sidebar-la-gi-huong-dan-cai-dat-sidebar-hieu-qua-nhat.html" title="Sidebar là gì? Hướng dẫn cài đặt Sidebar hiệu quả nhất">Sidebar là gì? Hướng dẫn cài đặt Sidebar hiệu quả nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/quang-cao-ngoai-troi-la-gi-6-buoc-lap-ke-hoach-quang-cao.html" title="Quảng cáo ngoài trời là gì? 6 bước lập kế hoạch quảng cáo" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Quảng cáo ngoài trời là gì? 6 bước lập kế hoạch quảng cáo" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/quang-cao-ngoai-troi-la-gi-6-buoc-lap-ke-hoach-quang-cao.html" title="Quảng cáo ngoài trời là gì? 6 bước lập kế hoạch quảng cáo">Quảng cáo ngoài trời là gì? 6 bước lập kế hoạch quảng cáo</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/googlebot-la-gi-ly-do-googlebot-thu-thap-thong-tin-cham.html" title="Googlebot là gì? Lý do Googlebot thu thập thông tin chậm" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Googlebot là gì? Lý do Googlebot thu thập thông tin chậm" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/googlebot-la-gi-ly-do-googlebot-thu-thap-thong-tin-cham.html" title="Googlebot là gì? Lý do Googlebot thu thập thông tin chậm">Googlebot là gì? Lý do Googlebot thu thập thông tin chậm</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/cach-dang-ky-tai-khoan-adsense-cho-youtube-de-kiem-tien.html" title="Cách đăng ký tài khoản Adsense cho Youtube để kiếm tiền" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Cách đăng ký tài khoản Adsense cho Youtube để kiếm tiền" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/cach-dang-ky-tai-khoan-adsense-cho-youtube-de-kiem-tien.html" title="Cách đăng ký tài khoản Adsense cho Youtube để kiếm tiền">Cách đăng ký tài khoản Adsense cho Youtube để kiếm tiền</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/google-adsense-la-gi-cach-hoat-dong-cua-google-adsense.html" title="Google Adsense là gì? Cách hoạt động của Google Adsense" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Google Adsense là gì? Cách hoạt động của Google Adsense" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/google-adsense-la-gi-cach-hoat-dong-cua-google-adsense.html" title="Google Adsense là gì? Cách hoạt động của Google Adsense">Google Adsense là gì? Cách hoạt động của Google Adsense</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/huong-dan-su-dung-rclone-de%cc%89-backup-vps-len-google-drive.html" title="Hướng dẫn sử dụng Rclone để Backup VPS lên Google Drive" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Hướng dẫn sử dụng Rclone để Backup VPS lên Google Drive" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/huong-dan-su-dung-rclone-de%cc%89-backup-vps-len-google-drive.html" title="Hướng dẫn sử dụng Rclone để Backup VPS lên Google Drive">Hướng dẫn sử dụng Rclone để Backup VPS lên Google Drive</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/top-11-wordpress-affiliate-plugin-lam-web-kiem-tien-tot-nhat.html" title="Top 11 WordPress Affiliate plugin làm web kiếm tiền tốt nhất" > <img src="" alt="Top 11 WordPress Affiliate plugin làm web kiếm tiền tốt nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/top-11-wordpress-affiliate-plugin-lam-web-kiem-tien-tot-nhat.html" title="Top 11 WordPress Affiliate plugin làm web kiếm tiền tốt nhất">Top 11 WordPress Affiliate plugin làm web kiếm tiền tốt nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/10-cach-kiem-tien-tren-instagram-hieu-qua-nhat.html" title="10 cách kiếm tiền trên Instagram hiệu quả nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="10 cách kiếm tiền trên Instagram hiệu quả nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/10-cach-kiem-tien-tren-instagram-hieu-qua-nhat.html" title="10 cách kiếm tiền trên Instagram hiệu quả nhất">10 cách kiếm tiền trên Instagram hiệu quả nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 7 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/mang-may-tinh-la-gi-phan-loai-mang-may-tinh.html" title="Mạng máy tính là gì? Phân loại mạng máy tính" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Mạng máy tính là gì? Phân loại mạng máy tính" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/mang-may-tinh-la-gi-phan-loai-mang-may-tinh.html" title="Mạng máy tính là gì? Phân loại mạng máy tính">Mạng máy tính là gì? Phân loại mạng máy tính</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/t-sql-la-gi-su-khac-biet-giua-t-sql-pl-sql-va-sql.html" title="T-SQL là gì? Sự khác biệt giữa T-SQL, PL/SQL và SQL" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/09/image-61-672x372.png" alt="T-SQL là gì? Sự khác biệt giữa T-SQL, PL/SQL và SQL" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/t-sql-la-gi-su-khac-biet-giua-t-sql-pl-sql-va-sql.html" title="T-SQL là gì? Sự khác biệt giữa T-SQL, PL/SQL và SQL">T-SQL là gì? Sự khác biệt giữa T-SQL, PL/SQL và SQL</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/tong-hop-nhung-cau-noi-hay-cua-steve-jobs-dang-doc-nhat.html" title="Tổng hợp những câu nói hay của Steve Jobs đáng đọc nhất" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Tổng hợp những câu nói hay của Steve Jobs đáng đọc nhất" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/tong-hop-nhung-cau-noi-hay-cua-steve-jobs-dang-doc-nhat.html" title="Tổng hợp những câu nói hay của Steve Jobs đáng đọc nhất">Tổng hợp những câu nói hay của Steve Jobs đáng đọc nhất</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/leased-line-la-gi-3-giao-thuc-internet-leased-line-la-gi.html" title="Leased line là gì? 3 giao thức Internet Leased line là gì? " > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Leased line là gì? 3 giao thức Internet Leased line là gì? " class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/leased-line-la-gi-3-giao-thuc-internet-leased-line-la-gi.html" title="Leased line là gì? 3 giao thức Internet Leased line là gì? ">Leased line là gì? 3 giao thức Internet Leased line là gì? </a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/voip-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-he-thong-voip.html" title="VOIP là gì? Ưu và nhược điểm của hệ thống VOIP" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="VOIP là gì? Ưu và nhược điểm của hệ thống VOIP" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/voip-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-he-thong-voip.html" title="VOIP là gì? Ưu và nhược điểm của hệ thống VOIP">VOIP là gì? Ưu và nhược điểm của hệ thống VOIP</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/openlitespeed-la-gi-tinh-nang-noi-bat-va-cach-cai-dat.html" title="OpenLitespeed là gì? Tính năng nổi bật và cách cài đặt" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="OpenLitespeed là gì? Tính năng nổi bật và cách cài đặt" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/openlitespeed-la-gi-tinh-nang-noi-bat-va-cach-cai-dat.html" title="OpenLitespeed là gì? Tính năng nổi bật và cách cài đặt">OpenLitespeed là gì? Tính năng nổi bật và cách cài đặt</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/iis-la-gi-5-buoc-cai-dat-internet-information-services.html" title="IIS là gì? 5 bước cài đặt Internet Information Services" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="IIS là gì? 5 bước cài đặt Internet Information Services" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/iis-la-gi-5-buoc-cai-dat-internet-information-services.html" title="IIS là gì? 5 bước cài đặt Internet Information Services">IIS là gì? 5 bước cài đặt Internet Information Services</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> <article id="post-25257" class="element hentry post-item item-new col-12 post-25257 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-thu-thuat"> <div class="post-inner"> <div class="entry-thumb"> <a class="d-block" href="https://www.24hviet.net/huong-dan-cac-cach-kiem-tien-voi-amazon-affiliate.html" title="Hướng dẫn các cách kiếm tiền với Amazon Affiliate" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/uploads/2022/07/banner-hosting-gia-re-danh-cho-sinh-vien-672x90.gif" alt="Hướng dẫn các cách kiếm tiền với Amazon Affiliate" class="entered lazyloaded"> </a> </div> <div class="entry-content"> <h2 class="entry-title"> <a href="https://www.24hviet.net/huong-dan-cac-cach-kiem-tien-voi-amazon-affiliate.html" title="Hướng dẫn các cách kiếm tiền với Amazon Affiliate">Hướng dẫn các cách kiếm tiền với Amazon Affiliate</a> </h2> <div class="entry-meta"><span class="date-time"><i class="fas fa-clock"></i> 6 Tháng Chín, 2022</span></div></div></div></article> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><!-- .entry-content --> </article> <script> jQuery(document).ready(function(){ jQuery(window).scroll(function () { var height = jQuery(".single .site-content .entry-posts").offset(); //alert(height.top); if (jQuery(this).scrollTop() >= height.top) { jQuery('#fix_widget').addClass("fix"); } if (jQuery(this).scrollTop() < height.top) { jQuery('#fix_widget').removeClass("fix"); } }); }); </script> </main> </div> </div> </div> <div class="home_section" id="home_form"> <div class="container"> <div class="row align-items-center"> <div class="col-lg-9 col-md-7"> <div class="form_box wow fadeInLeft" > <h3>Đăng ký nhận Báo giá</h3> <p>Đăng ký ngay để nhận nhanh nhất bản báo giá các gói ưu đãi và thông tin khuyến mãi từ chúng tôi!</p> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-5"> <div class="form_click wow fadeInRight" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="0.5s"> <span data-toggle="modal" data-target="#MobalBaoGia"> <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/images/form_click.png" alt="Báo giá"></noscript> Nhận báo giá </span> </div> </div> </div> </div> </div> <footer id="footer" class="site-footer" > <div class="footer-widgets"> <div class="container"> <div class="logo logo_ft wow fadeInLeft"> <a href="/" > <img src="https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/images/logovietnet24h.png" alt="Logo" /> </a> </div> <div class="wrap wow fadeInUp"> <div class="row"> <div class="footer-widgets-area col-lg-3 col-md-6"><section id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"> <p><span style="font-size: 16px;">Công ty TNHH truyền thông trực tuyến Việt Nét</span></p> </div> </section><section id="information-2" class="widget widget_information"><h4 class="widget-title">Trụ sở chính</h4> <ul> <li><i class=" fas fa-map-marker-alt"></i><span class="d-none">Địa chỉ:</span> Số 7 Ngõ 68/79/104 Nguyễn Văn Linh, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội</li><li><i class=" fas fa-phone"></i><span class="d-none">Số điện thoại:</span> 096.43.73.91</li><li><i class=" far fa-envelope"></i><span class="d-none">Email:</span> info@24hviet.net</li> </ul> </section><section id="information-5" class="widget widget_information"><h4 class="widget-title">Chi Nhánh Bắc Giang</h4> <ul> <li><i class=" fas fa-map-marker-alt"></i><span class="d-none">Địa chỉ:</span> 940 Lê Lợi, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang</li><li><i class=" fas fa-phone"></i><span class="d-none">Số điện thoại:</span> 036.802.7090</li><li><i class=" far fa-envelope"></i><span class="d-none">Email:</span> vietnet24h@gmail.com</li> </ul> </section></div> <div class="footer-widgets-area col-lg-3 col-md-6"><section id="nav_menu-3" class="widget widget_nav_menu"><h4 class="widget-title">Thông tin cần thiết</h4> <div class="menu-thong-tin-can-thiet-container"><ul id="menu-thong-tin-can-thiet" class="menu"><li id="menu-item-897" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-897"><a href="https://www.24hviet.net/huong-dan-thanh-toan.html">Hướng dẫn thanh toán</a></li> <li id="menu-item-899" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-899"><a href="https://www.24hviet.net/lien-he.html">Liên hệ</a></li> <li id="menu-item-900" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-900"><a href="https://www.24hviet.net/music.html">Music</a></li> <li id="menu-item-901" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-901"><a href="https://www.24hviet.net/tuyen-dung.html">Tuyển dụng cộng tác viên</a></li> </ul></div></section></div> <div class="footer-widgets-area col-lg-3 col-md-6"><section id="nav_menu-4" class="widget widget_nav_menu"><h4 class="widget-title">Dịch vụ 24H Việt Nét</h4><div class="menu-dich-vu-cua-seo-viet-container"><ul id="menu-dich-vu-cua-seo-viet" class="menu"><li id="menu-item-22215" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-project_cat menu-item-22215"><a href="https://web.24hviet.net/" target="blank">Thiết kế website</a></li> <li id="menu-item-22219" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-22219"><a href="/quy-trinh-seo/" >Quy trình seo</a></li> <li id="menu-item-22217" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-22217"><a href="/ten-mien.html">Bảng giá tên miền</a></li> <li id="menu-item-22218" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-22218"><a href="/bang-gia-hosting.html">Bảng giá hosting</a></li> <li id="menu-item-23486" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-23486"><a href="/ke-hoach-seo-mau/" >Kế hoạch seo mẫu</a></li> </ul></div></section></div><div class="footer-widgets-area col-lg-3 col-md-6"><section id="text-4" class="widget widget_text"><h4 class="widget-title">Bản đồ</h4> <div class="textwidget"><p><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14896.795868010066!2d105.9203052!3d21.0247234!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xfd9dcbcada8a1a12!2zVGhp4bq_dCBL4bq_IFdlYnNpdGU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642052345625!5m2!1svi!2s" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe></p> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div><!-- .footer-widgets --> <div class="site-info"> <div class="container"> <div class="wrap wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="0.5s"> <div class="row"> <div class="col-sm-12 text-center"> Copyright © 2016-2022 24H VIET NET, All rights reserved - Số ĐKKD: 0107345208, cấp ngày 07/03/2016, tại sở KHĐT Hà Nội </div> </div> </div> </div> </div> <div id="search" class="d-lg-none"> <span class="close">X</span> <form role="search" method="get" class="search-form" action="/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form> </div> </footer><!-- #colophon --> <!-- BÁO GIÁ DỊCH VỤ --> <div class="modal fade bd-example-modal-lg" id="MobalBaoGia" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="MobalBaoGiaLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title" id="MobalBaoGiaLabel">BÁO GIÁ DỊCH VỤ</h5> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button> </div> <div class="modal-body"> <div class="tabs_baogia"> <div class="tabs_navs_baogia"> <ul class="nav nav-pills mb-3" id="pills-tab" role="tablist"> <li class="nav-item"><a class="nav-link active " id="pills-website-tab" data-toggle="pill" href="#pills-website" role="tab" aria-controls="pills-website" aria-selected="true">Thiết kế website</a></li> </ul> </div> <div class="tab-content" id="pills-tabContent"> <div class="tab-pane fade show active " id="pills-website" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-website-tab"> <div class="wpcf7 no-js" id="wpcf7-f857-o1" lang="en-US" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/dom-la-gi-tim-hieu-moi-quan-he-giua-dom-va-javascript.html#wpcf7-f857-o1" method="post" class="wpcf7-form init" aria-label="Contact form" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="857" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.9" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="en_US" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f857-o1" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <div class="form_baogia form_baogia_website"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Họ tên(*) </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-name"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" value="" type="text" name="your-name" /></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Số điện thoại (*) </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-tel"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-tel"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" value="" type="text" name="your-tel" /></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Email(*) </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-email"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-email form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" value="" type="email" name="your-email" /></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Tên công ty </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-company"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-company"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" value="" type="text" name="your-company" /></span></span> </p> </div> </div> <div class="col-lg-6"> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Chọn gói website (*) </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-services"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-services"><select class="wpcf7-form-control wpcf7-select wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" name="your-services"><option value="-- Chọn gói --">-- Chọn gói --</option><option value="Gói Start-Up - 2.000.000 VNĐ">Gói Start-Up - 2.000.000 VNĐ</option><option value="Gói Pro - 3.000.000 VNĐ">Gói Pro - 3.000.000 VNĐ</option><option value="Gói Vip - Thiết kế theo yêu cầu">Gói Vip - Thiết kế theo yêu cầu</option></select></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Lĩnh vực (*) </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-linhvuc"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-linhvuc"><select class="wpcf7-form-control wpcf7-select wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" name="your-linhvuc"><option value="Ô tô">Ô tô</option><option value="Dịch vụ">Dịch vụ</option><option value="Spa">Spa</option><option value="Bất động sản">Bất động sản</option><option value="Thương mại">Thương mại</option><option value="Bán hàng">Bán hàng</option><option value="Nội thất">Nội thất</option><option value="Công ty">Công ty</option><option value="Lĩnh vực khác">Lĩnh vực khác</option></select></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <div class="text_title"> <p>Nhập yêu cầu (*) </p> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-message"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-message"><textarea cols="40" rows="10" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập thắc mắc muốn gửi đến chúng tôi" name="your-message"></textarea></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <p> <div id="cf7sr-667a8cb542067" class="cf7sr-g-recaptcha" data-theme="light" data-type="image" data-size="normal" data-sitekey="6LfJn5MpAAAAANf7sag_p7rYjuQ5n49GHB43oFtn"></div><span class="wpcf7-form-control-wrap cf7sr-recaptcha" data-name="cf7sr-recaptcha"><input type="hidden" name="cf7sr-recaptcha" value="" class="wpcf7-form-control"></span> </p> </div> </div> </div> <div class="form-btn"> <p><input class="wpcf7-form-control wpcf7-submit has-spinner btn" type="submit" value="Gửi đi" /> </p> </div> </div><div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="modal-footer d-md-none"> <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button> </div> </div> </div> </div> <div class="modal fade bd-example-modal-lg" id="MobalBangGia" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="MobalBangGiaLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title" id="MobalBangGiaLabel">ĐĂNG KÝ BẢNG GIÁ</h5> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button> </div> <div class="modal-body"> <div class="wpcf7 no-js" id="wpcf7-f869-o2" lang="vi" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/dom-la-gi-tim-hieu-moi-quan-he-giua-dom-va-javascript.html#wpcf7-f869-o2" method="post" class="wpcf7-form init" aria-label="Form liên hệ" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="869" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.9" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f869-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <div class="form_choose_package"> <div class="form-group"> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-price-package"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="menu-423"><select class="wpcf7-form-control wpcf7-select wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" name="menu-423"><option value="STARTUP 1 - 45,000 đ/tháng">STARTUP 1 - 45,000 đ/tháng</option><option value="STARTUP 2 - 85,000 đ/tháng">STARTUP 2 - 85,000 đ/tháng</option><option value="STARTUP 3 -165,000 đ/tháng">STARTUP 3 -165,000 đ/tháng</option></select></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-name"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ tên" value="" type="text" name="your-name" /></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-tel"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-tel"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại" value="" type="text" name="your-tel" /></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-email"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-email form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Email" value="" type="email" name="your-email" /></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap your-message"><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="your-message"><textarea cols="40" rows="10" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea form-control" aria-invalid="false" placeholder="Yêu cầu khác" name="your-message"></textarea></span></span> </p> </div> <div class="form-group"> <p><div id="cf7sr-667a8cb546a54" class="cf7sr-g-recaptcha" data-theme="light" data-type="image" data-size="normal" data-sitekey="6LfJn5MpAAAAANf7sag_p7rYjuQ5n49GHB43oFtn"></div><span class="wpcf7-form-control-wrap cf7sr-recaptcha" data-name="cf7sr-recaptcha"><input type="hidden" name="cf7sr-recaptcha" value="" class="wpcf7-form-control"></span> </p> </div> <div class="form-btn"> <p><input class="wpcf7-form-control wpcf7-submit has-spinner btn" type="submit" value="Gửi đi" /> </p> </div> </div><div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div> </form> </div> </div> <div class="modal-footer d-md-none"> <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button> </div> </div> </div> </div> <div class="hotline-phone-1"><div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show d-xl-block" id="quick-alo-phoneIcon"><a href="tel:0966437391" title="Gọi ngay" data-wpel-link="internal"><div class="quick-alo-ph-circle"></div><div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div><div class="quick-alo-ph-img-circle"></div><span class="phone_text">0966.43.73.91</span></a></div></div><div class="panel-overlay"></div> </div><!-- #page --> <style> .hotline-phone-1 .quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle, .hotline-phone-2 .quick-alo-ph-img-circle, .hotline-bar { background-color: #FF8B00 !important; } </style> <style> .hotline-phone-1 .phone_text, .hotline-phone-1 .quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill, .hotline-phone-2 .quick-alo-ph-circle-fill { background: rgb( 255, 139, 0, .9 ) !important; } .hotline-phone-1 .quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle { border-color: rgb( 255, 139, 0, .9 ) !important; } </style> <script> jQuery('#showmenu').click(function(){ jQuery('#mobilenav').toggleClass('opened'); jQuery('.panel-overlay').toggleClass('active'); jQuery('.hamburger',this).toggleClass('is-active'); }); jQuery('.panel-overlay').click(function(){ jQuery('#mobilenav').toggleClass('opened'); jQuery(this).removeClass('active'); jQuery('#showmenu .hamburger').removeClass('is-active'); }); jQuery('.menu_close').click(function(){ jQuery('#mobilenav').toggleClass('opened'); jQuery('.panel-overlay').removeClass('active'); jQuery('#showmenu .hamburger').removeClass('is-active'); }); jQuery("#mobilenav ul.sub-menu").before('<span class="arrow"></span>'); jQuery("body").on('click','#mobilenav .arrow', function(){ jQuery(this).parent('li').toggleClass('open'); jQuery(this).parent('li').find('ul.sub-menu').first().slideToggle( "normal" ); }); jQuery('a[href="#search"]').on('click', function(event) { event.preventDefault(); jQuery('#search').addClass('open'); jQuery('#search .search-field"]').focus(); }); jQuery('#search, #search button.close').on('click keyup', function(event) { if (event.target == this || event.target.className == 'close' || event.keyCode == 27) { jQuery(this).removeClass('open'); } }); if (jQuery(window).width() > 992){ jQuery(window).bind('scroll', function() { var navHeight = 140; if (jQuery(window).scrollTop() > navHeight) { jQuery('.header-main').addClass('fixed'); } else { jQuery('.header-main').removeClass('fixed'); } }); } jQuery('.parent_category .list-child li a').filter(function(){return this.href==location.href}).addClass('active').siblings().removeClass('active') jQuery('.parent_category .list-child li a').click(function(){ jQuery(this).addClass('active').siblings().removeClass('active') }) </script> <link href='https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/css/animate.css' type='text/css' media='all' /> <link href='https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/css/slick.css' type='text/css' media='all' /> <link href='https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/css/slick-theme.css' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='bootstrap-style-css' href='https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/css/bootstrap.min.css' type='text/css' media='all' /> <script src="https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript"> var recaptchaIds = []; var cf7srLoadRecaptcha = function() { var widgets = document.querySelectorAll('.cf7sr-g-recaptcha'); for (var i = 0; i < widgets.length; ++i) { var widget = widgets[i]; recaptchaIds.push( grecaptcha.render(widget.id, { 'sitekey' : "6LfJn5MpAAAAANf7sag_p7rYjuQ5n49GHB43oFtn" }) ); } }; function cf7srResetRecaptcha() { for (var i = 0; i < recaptchaIds.length; i++) { grecaptcha.reset(recaptchaIds[i]); } } document.querySelectorAll('.wpcf7').forEach(function(element) { element.addEventListener('wpcf7invalid', cf7srResetRecaptcha); element.addEventListener('wpcf7mailsent', cf7srResetRecaptcha); element.addEventListener('invalid.wpcf7', cf7srResetRecaptcha); element.addEventListener('mailsent.wpcf7', cf7srResetRecaptcha); }); </script> <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=cf7srLoadRecaptcha&render=explicit&hl=vi" async defer></script> <!--[if lte IE 9]> <script> (function($) { $(document).ready(function() { $( '#ftwp-container' ).addClass( 'ftwp-ie9' ); }); })(jQuery); </script> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.2" id="jquery-ui-core-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.13.2" id="jquery-ui-datepicker-js"></script> <script type="text/javascript" id="jquery-ui-datepicker-js-after"> /* <![CDATA[ */ jQuery(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"\u0110\u00f3ng","currentText":"H\u00f4m nay","monthNames":["Th\u00e1ng M\u1ed9t","Th\u00e1ng Hai","Th\u00e1ng Ba","Th\u00e1ng T\u01b0","Th\u00e1ng N\u0103m","Th\u00e1ng S\u00e1u","Th\u00e1ng B\u1ea3y","Th\u00e1ng T\u00e1m","Th\u00e1ng Ch\u00edn","Th\u00e1ng M\u01b0\u1eddi","Th\u00e1ng M\u01b0\u1eddi M\u1ed9t","Th\u00e1ng M\u01b0\u1eddi Hai"],"monthNamesShort":["Th1","Th2","Th3","Th4","Th5","Th6","Th7","Th8","Th9","Th10","Th11","Th12"],"nextText":"Ti\u1ebfp theo","prevText":"Quay v\u1ec1","dayNames":["Ch\u1ee7 Nh\u1eadt","Th\u1ee9 Hai","Th\u1ee9 Ba","Th\u1ee9 T\u01b0","Th\u1ee9 N\u0103m","Th\u1ee9 S\u00e1u","Th\u1ee9 B\u1ea3y"],"dayNamesShort":["CN","T2","T3","T4","T5","T6","T7"],"dayNamesMin":["C","H","B","T","N","S","B"],"dateFormat":"d MM, yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/booked/assets/js/spin.min.js?ver=2.0.1" id="booked-spin-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/booked/assets/js/spin.jquery.js?ver=2.0.1" id="booked-spin-jquery-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/booked/assets/js/tooltipster/js/jquery.tooltipster.min.js?ver=3.3.0" id="booked-tooltipster-js"></script> <script type="text/javascript" id="booked-functions-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var booked_js_vars = {"ajax_url":"https:\/\/www.24hviet.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","profilePage":"","publicAppointments":"","i18n_confirm_appt_delete":"Are you sure you want to cancel this appointment?","i18n_please_wait":"Please wait ...","i18n_wrong_username_pass":"Wrong username\/password combination.","i18n_fill_out_required_fields":"Please fill out all required fields.","i18n_guest_appt_required_fields":"Please enter your name to book an appointment.","i18n_appt_required_fields":"Please enter your name, your email address and choose a password to book an appointment.","i18n_appt_required_fields_guest":"Please fill in all \"Information\" fields.","i18n_password_reset":"Please check your email for instructions on resetting your password.","i18n_password_reset_error":"That username or email is not recognized.","nonce":"d307ad0535"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/booked/assets/js/functions.js?ver=2.4.3" id="booked-functions-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.9" id="swv-js"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/www.24hviet.net\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.9" id="contact-form-7-js"></script> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/www.24hviet.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"3390307a43"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.7" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="booked-fea-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var booked_fea_vars = {"ajax_url":"https:\/\/www.24hviet.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","i18n_confirm_appt_delete":"Are you sure you want to cancel this appointment?","i18n_confirm_appt_approve":"Are you sure you want to approve this appointment?"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/booked/includes/add-ons/frontend-agents/js/functions.js?ver=2.4.3" id="booked-fea-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.4.3" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=5.0.0" id="imagesloaded-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=4.2.2" id="masonry-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b" id="jquery-masonry-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/themes/vietnet/js/functions.js?ver=20150315" id="twentyfourteen-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="fixedtoc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var fixedtocOption = {"showAdminbar":"","inOutEffect":"zoom","isNestedList":"1","isColExpList":"1","showColExpIcon":"1","isAccordionList":"","isQuickMin":"1","isEscMin":"1","isEnterMax":"1","fixedMenu":"","scrollOffset":"10","fixedOffsetX":"10","fixedOffsetY":"0","fixedPosition":"top-left","contentsFixedHeight":"","inPost":"1","contentsFloatInPost":"none","contentsWidthInPost":"250","contentsHeightInPost":"","inWidget":"","fixedWidget":"","triggerBorder":"medium","contentsBorder":"medium","triggerSize":"50","debug":"0","contentsColexpInit":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.24hviet.net/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/assets/js/ftoc.min.js?ver=6.4.3" id="fixedtoc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <!-- Facebook Comments Plugin for WordPress: http://peadig.com/wordpress-plugins/facebook-comments/ --> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=1108931729147545&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> </body> </html>