Hướng dẫn cách xóa Image Srcset trong WordPress ( Disable srcset )

Trước khi xóa Image Srcset Sau khi xóa Image Srcset Để xóa Srcset Image đi chỉ cần copy đoạn code sau vào functions.php là được.   function wpshare247_disable_srcset( $sources ) { return false; } add_filter( ‘wp_calculate_image_srcset’, ‘wpshare247_disable_srcset’ );

Trước khi xóa Image Srcset

Sau khi xóa Image Srcset

Để xóa Srcset Image đi chỉ cần copy đoạn code sau vào functions.php là được.

 
function wpshare247_disable_srcset( $sources ) {
return false;
}
add_filter( ‘wp_calculate_image_srcset’, ‘wpshare247_disable_srcset’ );
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận