Cách viết plugin jQuery | Việt Nét

Nếu bạn là nhà phát triển JavaScript thì có thể bạn đã nghe đến jQuery nhưng bạn đã biết cách sử dụng nó để tạo plugin cho riêng mình chưa? Tham khảo bài viết này để cùng Việt Nét bắt đầu tìm hiểu về cách viết plugin jQuery nhé.

jQuery là gì?

jQuery là một thư viện của JavaScript, trong đó tích hợp sẵn các tác vụ hay sử dụng, nhờ đó mà người dùng chỉ việc lấy lại để sử dụng mà không phải code thêm.

jQuery có thêm một API rất dễ sử dụng tương thích trên tất cả các trình duyệt và cho phép truyền tải HTML, animation, thao tác DOM và xử lý event dễ dàng hơn. jQuery không chỉ có thể mở rộng mà còn rất bền vững. Nhờ vậy mà các coder tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu suất làm việc hơn.

Plugin jQuery là gì?

jQuery bao gồm các đối tượng prototype, ở một số thời điểm nó có thể yêu cầu một số thao tác mở rộng. Với mục đích tương tự, các plugin jQuery được tạo ra như một cách để các objects (đối tượng) kế thừa bất kỳ phương thức bổ sung nào được thêm vào.

Không chỉ vậy, các phương thức bổ sung này không bị cô lập mà còn được gọi cùng với các phương thức còn lại (đã được kế thừa) khi đối tượng jQuery được tạo.

Các plugin jQuery có sẵn dưới dạng các hình thức tồn tại riêng lẻ trong thư viện jQuery. Tuy nhiên, trong trường hợp có thứ gì đó mới lạ thì plugin cũng có thể được tạo tùy ý và sẽ quá khó khăn để thực hiện việc này.

JQuery hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách jQuery hoạt động, ta có thể tóm tắt như sau:

  • Tạo một document HTML với tất cả các thẻ cơ bản và gọi file jQuery.js.
  • Các nhà phát triển đã suy nghĩ trước và gói các lệnh thực thi của code vào một hàm onload() để đảm bảo rằng các lệnh sẽ thực thi ngay sau khi tài liệu được đưa vào trình duyệt.
  • Đôi khi do sự chậm trễ trong việc tải hình ảnh nên tài liệu không được tải toàn bộ. Để đảm bảo rằng tài liệu hoàn chỉnh đã sẵn sàng để làm việc sau khi tải, các nhà phát triển đã cung cấp một event ready truy cập vào code của họ.
  • Tập lệnh hoàn chỉnh cho event ready với chức năng được gói gọn trong đó, được đặt bên trong tài liệu HTML đã tạo ra trước đó. Lưu và khởi chạy tài liệu để đảm bảo rằng code của bạn được thực thi với một kết quả hiển thị ở đầu ra.
  • Hàm này có thể chứa bất kỳ event nào (sub-events) hoặc lệnh để thực hiện một tác vụ nhất định.

Chữ ký Plugin cơ bản là gì?

Plugin bắt đầu tạo danh tính của nó như được hiển thị ở trên, pluginName được thay thế bằng tên plugin của bạn đang tạo, theo sau đó là một hàm và bất kỳ thông số bắt buộc nào trong dấu ngoặc.

Bắt đầu một plugin jQuery cơ bản
Bắt đầu một plugin jQuery cơ bản

Câu lệnh tiếp theo bên trong hàm “this.css” phải đảm bảo rằng CSS được áp dụng cho một số đoạn text nhất định để làm cho nó có màu vàng. Dòng cuối cùng gọi hàm plugin để chuyển tất cả các link có thẻ “a” sang màu vàng.

Protecting $ Alias ​​và thêm phạm vi

Một plugin jQuery luôn được viết với giả định rằng việc sử dụng $ là một bí danh của hàm jQuery, $ khá nổi tiếng trong số các thư viện JavaScript. Vì vậy, khi yêu cầu nhiều hơn một thư viện jQuery thì có thể sẽ phát sinh xung đột với việc sử dụng $.

Do đó, để cho phép sử dụng jQuery với các plugin khác cùng với $ thì chúng ta phải đặt code bên trong biểu thức của hàm được gọi ngay lập tức. Tiếp theo là việc chuyển jQuery và sau đó đặt tên cho tham số cho nó là $.

Adding Private Methods và Variables

Trong JavaScript, các hàm chứa một số biến và các hàm khác có thể được truy cập chủ yếu bên trong hàm do đó làm cho các phần tử trở nên private hơn. Hàm efxpressions được gọi ngay lập tức cung cấp cách tốt nhất để truy cập các biến private và phương thức riêng của nó.

Bạn có thể hiểu thêm các phương thức hoặc biến private tại đây sau khi vấn đề bí danh ($) đã được giải quyết:

Private Methods
Private Methods

Chỉ có thể thêm một biến private và cho phép sử dụng nó thông qua Hàm được gọi ngay lập tức:

Private Methods

Các phương thức private chỉ có thể được gọi từ trong phạm vi của hàm, chỉ những phương thức private hoặc public method khác mới có quyền gọi những phương thức private này. Điều này cũng áp dụng cho việc truy cập các biến private.

Adding Public Methods

Việc thêm các phương thức vào plugin jQuery được thực hiện giống như thực hiện trong các phương thức private. Sự khác biệt duy nhất là việc thực thi phương thức. Khi phương thức được cung cấp toán tử “this”, phương thức sẽ trở thành public.

Bằng cách này, nó cũng có thể được truy cập từ bên ngoài phạm vi của hàm. Mục đích của việc thêm các phương thức public như vậy có thể là để thực hiện một chức năng bên ngoài phạm vi hoặc để truy cập các biến và phương thức public từ bên ngoài phạm vi.

Public Methods
Public Methods

Chấp nhận các tùy chọn để customize plugin

Có những trường hợp các plugin của bạn bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi bạn tiếp tục thêm nhiều phương thức vào nó. Do đó, bạn nên làm cho plugin của bạn bắt đầu chấp nhận một số tùy chọn và làm cho chúng có thể tùy chỉnh tốt hơn.

Customize plugin
Customize plugin

Kết hợp tất cả các phương thức

Kết hợp tất cả các kỹ thuật, ví dụ sau về plugin được biên dịch:

Tổng hợp các phương thức cho plugin jQuery
Tổng hợp các phương thức cho plugin jQuery

Ở đây, phương thức “each ()” được sử dụng để lặp qua một tập hợp các phần tử. Ngoài ra, giá trị trả về cho phương thức này là this.append (). Phương thức này chấp nhận lời gọi lại mà khi trả về chúng ta sẽ có thể thấy phần tử nào đang được thêm vào trong bộ sưu tập.

Lời kết

Việc sử dung jQuery hay các plugin jQuery là rất cần thiết cho bất cứ ai đang sử dụng JavaScript. Điều này có thể giúp bạn có lợi thế hơn trong quá trình code. Việt Nét hy vọng sau bài viết này bạn đã có thể hiểu hơn về jQuery và các viết plugin jQuery cho riêng mình. Chúc bạn thành công!

Hãy đánh giá bài viết post

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ VPS và Hosting, quý khách sẽ được tặng bộ Theme & Plugin WordPress bản quyền trị giá đến 800$/năm. Đăng ký dùng thử ngay và Việt Nét sẽ hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ! Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Việt Nét thông qua các kênh sau:


Thiết kế website

Rate this post

Bình luận