Phân tích, đánh giá ma trận SWOT McDonalds

Phân tích, đánh giá ma trận SWOT McDonalds

McDonald’s được nhiều người biết đến gã khổng lồ trong chuỗi thức ăn nhanh trên toàn cầu. Vậy thực chất doanh nghiệp này có những điểm...